Företag

Här finner du samtliga företag anslutna till BASTA-systemet. Det kan vara leverantörer, tillverkare och återförsäljare som registrerat sina artiklar i BASTA-systemet.

Fler än
490 anslutna företag

Anslut ditt företag

Marknadsexponera ditt företags artiklar i BASTAs öppna sök-, API- och loggbokstjänst.