Dokument

Här finner du aktuella versioner av dokument för BASTA-systemet och de digitala verktygen  – från avtal och handledningar, till mallar och stöddokument.

Dokument

Kriteriedokument

Version: 33.1
Giltig från: 2023-05-30

Svenska | Engelska

2022:A1
2021:A2
2021:A1
2020:A2
2020:A1
2019:A1
2018:A2
2018:A1
2017:A2
2017:A1
2016:A2
2016:A1
2015:A1
2014:A2

Avtal för att ansluta till BASTA-systemet

Version 2023:2

Svenska | Engelska

  • Den tidigare bilagan ingår numera i avtalet ovan.
  • Avtalet ska skrivas under av företag som vill ansluta sig till BASTA-systemet och kunna registrera artiklar i databasen.

Handledningar

Version: 8
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Version 2022-11-24

Svenska | Engelska

Version: 14
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Mallar

Version: 11
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Mall för hur en bedömningssammanställning kan göras, innehåller även exempel.

Version: 6.0
Publicerad: 2023-08-17

Svenska | Engelska

Version: 9
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Version: 7
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Version: 15
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Stöddokument

Publicerad: 2022-07-13

Svenska | Engelska

Version: 3
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

jämförelse mellan numreringen i versionerna 2021:A2 och 33.1

Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Version: 5
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Ett urval rostfria stål som uppfyller kriterierna i BASTA-systemet, Svenska | Engelska

Publicerad: 2023-06-05

Svenska | Engelska

En lista över ämnen som omfattas av utvalda kriterier i BASTA-systemet. se kriteriedokumentet för mer information om vilka kriterier som omfattas av detta dokument

Aviseringar

Ändringar i kriterier

Förändringar av kriterierna aviseras här på webbplatsen 6 månader innan ikraftträdande och via mail till de företag som registrerar artiklar i BASTA-systemet.

Skapa användarkonto

För att kunna logga in på BASTAonline och registrera artiklar eller använda loggboken behöver man skapa ett användarkonto.