Dokument

Här finner du aktuella versioner av dokument för BASTA-systemet och de digitala verktygen  – från avtal och handledningar, till mallar och stöddokument.

Dokument

Kriteriedokument

Version: 33.1

Svenska | Engelska

Version: 34.1
Giltig från: 2024-08-01

Svenska | Engelska

2022:A1
2021:A2
2021:A1
2020:A2
2020:A1
2019:A1
2018:A2
2018:A1
2017:A2
2017:A1
2016:A2
2016:A1
2015:A1
2014:A2

Avtal för att ansluta till BASTA-systemet

Version 2024:2

Svenska | Engelska

  • Avtalet ska skrivas under av företag som vill ansluta sig till BASTA-systemet och kunna registrera artiklar i databasen.

Handledningar

Version: 9
Publicerad: 2024-06-01

Svenska | Engelska

Version: 14
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Mallar

Version: 11 - För kriterieversion V.33
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Version: V34 - För kriterieversion V.34
Publicerad: 2024-03-13

Svenska | Engelska

Mall för hur en bedömningssammanställning kan göras, innehåller även exempel.

För att enkelt kunna importera större bestånd av artiklar finns en importfil. 
Denna fil finns att ladda ner under artiklar/importera artiklar i inloggat läge på BASTAs hemsida, Articles Import • Supplier • BASTA (bastaonline.se).
Om du inte har tillgång vänligen kontakta bastaonline@ivl.se

Version: 10 - För kriterieversion V.33  
Publicerad: 2024-05-03

Svenska | Engelska

Version: 7 - För kriterieversion V.33
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Version: 15 - För kriterieversion V.33
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Version: V34 - För kriterieversion V.34
Publicerad: 2024-03-13

Svenska | Engelska

Stöddokument

Publicerad: 2022-07-13

Svenska | Engelska

Version: V33 -  För kriterieversion V33.1
Publicerad: 2023-10-12

Svenska | Engelska

Version: V34 -  För kriterieversion V34.1
Publicerad: 2024-03-13

Svenska | Engelska

Version: Jämförelse mellan 2021:A2 och V33.1

Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Version: Jämförelse mellan V33.1 och V34.1

Publicerad: 2024-03-13

Svenska | Engelska

Version: 5
Publicerad: 2023-05-30

Svenska | Engelska

Ett urval rostfria stål som uppfyller kriterierna i BASTA-systemet, Svenska | Engelska

Version: V33.1 - För kriterieversion V33.1
Publicerad: 2024-05-21

Engelska

Version: V34.1 - För kriterieversion V34.1
Publicerad: 2024-05-21

Engelska

En lista över ämnen som omfattas av utvalda kriterier i BASTA-systemet. se kriteriedokumentet för mer information om vilka kriterier som omfattas av detta dokument

Aviseringar

Ändringar i kriterier

Förändringar av kriterierna aviseras här på webbplatsen 6 månader innan ikraftträdande och via mail till de företag som registrerar artiklar i BASTA-systemet.

Skapa användarkonto

För att kunna logga in på BASTAonline och registrera artiklar eller använda loggboken behöver man skapa ett användarkonto.