Marknadsrådet

BASTAs markandsråd är ett rådgivande råd till VDn för BASTAonline som stöttar med omvärldsbevakning.

Rådet sammanträder regelbundet och deltagande i rådet är inte avlönat.

Sammansättning

Pehr Hård
VD BASTAonline
Annikki Hirn
Nordic galvanizers
Jenny Svärd
Byggmaterialindustrierna
Joakim Suhr
Skanska
Jonny Hedkvist
FINFO
Malin Kotake
Trafikverket
Patric Wichmann
Byggmaterialhandlarna
Patrizia Finessi
Sveriges Allmännytta
Thomas Widehag
NCC
Åsa Lindell
Byggföretagen