Kontakt

Medarbetare

Välkomna att kontakta oss när ni vill veta mer om BASTA-systemet och våra verktyg. Ni når oss även på bastaonline@ivl.se.

Pehr Hård, VD
Kriterier, Loggbok, IT, Samarbeten
Paulina Rode Kemlo
Kundsupport, Revisioner, Fakturor, Kommunikation
Carina Loh Lindholm
Vetenskapliga rådet, Kriterier, Cirkularitet, Revisioner, Utbildningar
Cecilia Groth
Vetenskapliga rådet, Kriterier, Revisioner
Charlotte Stjernqvist (föräldrarledig)
Loggbok, Kriterier, Bedömning, Kundsupport

Adresser

Postadress

BASTAonline AB

Box 210 60
100 31 Stockholm
Tel: 010-788 65 00
E-post: bastaonline@ivl.se

Org.nr: 556719-5697

Besöksadress

Valhallavägen 81

114 28 Stockholm

Vid taxiresor hänvisa till:
Lindstedtsvägen 6, 114 28 Stockholm

Fakturaadress

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Fakturor ska utställas till "IVL Svenska Miljöinstitutet AB" med referens till "BASTAonline AB"

Org.nr IVL: 556116-2446

Adress: INX1015-001
831 90 Östersund

 

Faktura digital

Elektroniska fakturor

GLN: 7365561162448
E-post: INX1015-001@pdf.scancloud.se