BASTA-Dagen 2024

Välkommen till ett inspirerande och fullmatat event för er som arbetar med hållbara produktval inom samhällsbyggnadssektorn

Det är nu dags för 2023 års BASTA-dag. En dag då vi sätter fokus på hållbara materialval med inspel från byggprocessens olika intressenter.

Eventet sätter fokus på det gångna årets utveckling inom sektorn. Våra presentatörer kommer tala/berätta om ämnen så som utveckling av produkter och material, Kemikalielagstiftning, Taxonomi och Komplexa kravställningarna, Cirkularitet, Miljödata i byggmaterialhandeln och annat.

Vi hälsar er alla välkomna till en intressant BASTA-dag, med aktuella föredrag, frågor och diskussioner.

Anmälan

Anmäl dig här!!!

Klicka här för att komma till anmälan...

När

Den 9 november

Klockan: 08:30-12:00

Var

Teams - Live

Vi kommer sända eventet via Teams-Live

Program

Block 1

Introduktion

Introduktion till dagens event

Jonas Sondal, Moderator

Block 1

BASTA - Året som gått

BASTA berättar om året som gått och vad som kommer

Pehr Hård, VD BASTAonline

Block 1

Nyheter inom kemikalieområdet

Vi får en uppdatering kring vad som händer inom kemikalielagstiftningen och hur det påverkar branschen

Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen

Block 2

Block 2

Taxonomin & komplexa kravställningar

BASTA berättar om vad som händer med EU:s taxonomi och hur den kommer implementeras kopplat till kemiskt innehåll

Pehr Hård, VD BASTAonline

Block 2

CCBuild - Cirkularitet

Vilka produkter är lämpliga för återbruk, och vilka produkter bör inte cirkuleras med hänsyn till innehåll av farliga ämnen?  Carina ger en inblick i hur det cirkulära byggandet ser ut i Sverige idag med exempel på cirkulära arbetssätt och praktiska projekt med erfarenheter från aktörer i CCBuild-nätverket.

Carina Loh Lindholm, CCBuild - Centrum för cirkulärt byggande

Block 2

EPD International - Klimatdata

Vad händer kring klimatdata just nu? Hur påverkar det byggbranschen och vad ser vi för trender?

Sara Norman, EPD International

Block 2

BASTA-systemet ur tillverkarperspektivet

Hur kan BASTA-systemet användas ur ett materialleverantörsperspektiv? Vilken nytta ger systemet?

Margareta Melander, Akzo Nobel Decorative Coatings

Block 3

Block 3

Miljödata i byggmaterialhandeln

Hur kan miljödata användas i byggmaterialhandeln?

Alexandra Rosenqvist, Beijer Byggmaterial AB

Block 3

Miljödata NU - Digitala flöden av miljödata

Hur löser vi digitala flöden av miljödata?

Lars Redzler, Byggföretagen & Jeanette Green, IVL

Block 3

Informationsbehov i byggprocessen

Vilka behov av miljödata finns i byggprocessen? Vilka trender och behov finns ur ett konsultperspektiv? 

Lisa Lexius, WSP

Block 3

Avslutning

Summering av dagen och paneldiskussion om framtiden

Jonas Sondal, Moderator & Pehr Hård, BASTAonline

Våra talare

Fler talare presenteras snart

Jonas Sondal
Moderator
IVL
Pehr Hård
VD
Fotograf: Lieselotte van der Meijs
Erik Gravenfors

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Carina Loh Lindholm
Verksamhetsledare
Sara Norman
Alexandra Rosenqvist
Miljö- & Hållbarhetschef
Margareta Melander
Lars Redzler
Chef Branschutveckling
Jeanette Green
Gruppchef - Affärsutveckling
IVL
Lisa Lexius
Gruppchef
WSP

Presentationer

Block 1

BASTA - Året som gått

Pehr Hård, VD BASTAonline

Block 1

Nyheter inom kemikalieområdet

Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen

Block 2

Block 2

Taxonomin & komplexa kravställningar

Pehr Hård, VD BASTAonline

Block 2

CCBuild - Cirkularitet

Carina Loh Lindholm, CCBuild - Centrum för cirkulärt byggande

Block 2

EPD International - Klimatdata

Sara Norman, EPD International

Block 2

BASTA-systemet ur tillverkarperspektivet

Margareta Melander, Akzo Nobel Decorative Coatings

Block 3

Block 3

Miljödata i byggmaterialhandeln

Alexandra Rosenqvist, Beijer Byggmaterial AB

Block 3

Miljödata NU - Digitala flöden av miljödata

Lars Redzler, Byggföretagen & Jeanette Green, IVL

Block 3

Informationsbehov i byggprocessen

Lisa Lexius, WSP