Import- & exportfunktion

Här följer en vägledning för dig som vill registrera eller uppdatera ditt artikelregister i BASTA-systemet med stöd av våra import- och exportfunktioner.

Vägledning

Importera nya artiklar

Så här gör du:

 1. Logga in i BASTA
 2. Navigera till "Företag"
 3. Sen "Artiklar"
 4. Välj importera artiklar
 5. Ladda ner den senaste versionen av filen

Fyll i Excel-mallen enligt anvisningarna i filen.

Fyll i uppgifter om dina artiklar på samma sätt som när du registrerar artiklar manuellt, men med den skillnaden att du för:

 • BK04-kod – Anger den 5-siffriga koden som du hittar i en separat flik i Excel-importfilen
 • BSAB-kod – Anger BSAB-koden, de högsta nivåerna av BSAB finns angivna i en separat flik i Excel-importfilen

Instruktioner för vilka uppgifter som ska anges i respektive kolumn ser du i importfilen.

 1. När alla uppgifter är ifyllda i Excel-importfilen väljer du ”Ladda upp” och söker upp den aktuella filen på din dator via knappen ”Browse”.
 2. Välj om du vill att artiklar som saknas i filen ska avpubliceras eller inte.
 3. När uppladdningen är klar kommer BASTA-systemet att informera om eventuella fel i formateringen.
Vägledning

Exportera och uppdatera registrerade artiklar

Så här gör du:

 • Logga in i BASTA
 • Navigera till "Företag"
 • Sedan till "Artiklar"
 • Välj exportera artiklar
 • Ladda ner den senaste filen

Gör så här:

 1. Öppna den nedladdade exportfilen.
 2. Modifiera de fält som du vill uppdatera
  • OBS! Om du ändrar artikelnumret, då kommer importen att läsa in artikeln som en ny artikel och inte uppdatera den befintliga artikeln.

 1. När du modifierat valda fält väljer du "Importera artiklar" följt av ”Ladda upp” och söker upp den aktuella filen på din dator via knappen ”Browse”.
 2. Välj om du vill att artiklar som saknas i filen ska avpubliceras eller inte.
 3. När uppladdningen är klar kommer BASTA-systemet att informera om eventuella fel i formateringen.