Om BASTAonline

Vägen till hållbart byggande

BASTA-systemet vänder sig till alla som vill göra medvetna produktval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. Detta kan vara fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer, privatpersoner med mera.

BASTA-systemet bidrar, genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter, till att uppnå:

  • Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö”
  • FNs globala mål ”Hållbar konsumtion och produktion”
  • Kemikalieinspektionens arbete med "PRIO-verktyget"

BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket.

BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet & Byggföretagen.

Vår vision

BASTA-systemets vision är att bygg- och anläggningsprodukter är fria från farliga ämnen, de är baserade på förnybara resurser och kan cirkuleras.

Vår mission

Vi uppnår detta genom att stötta bygg- och anläggningsbranschens hållbarhetsambitioner genom att definiera krav, sprida kunskap samt tillgängliggöra information och verktyg för att underlätta medvetna produktval.

Hur uppnår vi detta?

  • Vi stöttar produktval ur flera hållbarhetsaspekter – såsom kemiskt innehåll, klimateffektivitet, cirkularitet och förnybarhet.

  • Vi har ett öppet system som ger alla som vill göra hållbara produktvalg tillgång till kvalitetssäkrade bedömningar av produkter.

  • Kriterierna i systemet är transparenta och vetenskapligt grundade samt harmoniserade mot den europeiska kemikalielagstiftningen (så som REACH och CLP) och den svenska kemikalieinspektionens PRIO-verktyg.

Samarbeten

BASTA har samarbeten med viktiga aktörer i branschen med målet att underlätta processen med att bedöma och registrera artiklar, samt sprida information om registrerade artiklar på effektivast sätt till de som gör produktval. 

Digitala verktyg

BASTA tillhandahåller digitala verktyg för att underlätta och uppmuntra hållbara produktval.

I vår databas hittar du bygg- och anläggningsprodukter som uppfyller någon av BASTA-systemets betygsnivåer. BASTAs databas är öppen för vem som helst att söka i, antigen direkt via vår hemsida eller via vårt API.

De digitala verktygen omfattar också stöd för artikelregistrering och loggbokstjänst för dokumentation och uppföljning av produktval i bygg- och anläggningsprocessen.

Metodik & kärnvärden

Kontakt

Adresser och kontaktpersoner

Marknadsföring

Logotyper och nyttjandevillkor för BASTA-systemets logotyper.

Organisation

Vid sidan av det operativa teamet finns följande stödfunktioner.

Styrelse och valberedning

Vetenskapliga rådet

Marknadsrådet

Revisionsrådet

Aktuellt

BASTA-dagen 2023

Publicerad 25 sep. 2023

Den 9 november är du varmt välkommen till årets upplaga av BASTA-dagen, där talare från Kemikalieinspektionen, Byggföretagen och Beijer Byggmaterial är på plats (digitalt). Om du vill lära dig mer eller få fördjupade kunskaper om hållbara produktval, anmäl dig idag. 

Välkommen till hackathon

Publicerad 04 sep. 2023

Är du utvecklare eller designer? Som vill skapa en mer effektiv, digitaliserad och hållbar samhällsbyggnadsprocess? Välkommen till ett hackathon!

DEROME hämtar data VIA API

Publicerad 01 sep. 2023

Avgifter för 2024

Publicerad 31 aug. 2023

Digitalisering av hållbara produktval

Publicerad 01 juni 2023

Vad kan det möjliggöra för återbruk?

När miljöbedömningar, artikeldata och byggbranschen digitaliseras öppnas nya möjligheter för att effektivisera flöden av information. Kravbilden på produkter blir allt mer komplex, bland annat genom krav från den egna organisationen, miljöcertifieringar för byggnader och EU-taxonomin. 

Den 15 juni får du höra Pehr Hård, vd, BASTA Online AB och Carolina Larsson, avdelningschef certifiering samt chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift, SGBC samtala kring hur vi ska hantera detta under ett lunchwebbinarium.

Läs mer och anmäld dig här

Bevaka

Nyhetsbrev

Håll dig underrättad via vårt digitala nyhetsbrev.

Bevaka

LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för det senaste från BASTAonline.

Din integritet

BASTA värnar om din personliga integritet. Läs vår integritetspolicy och hantera ditt samtycke av cookies på webbplatsen.