Om BASTAonline

Vägen till hållbart byggande

BASTA-systemet vänder sig till alla som vill göra medvetna produktval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. Detta kan vara fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer, privatpersoner med mera.

BASTA-systemet bidrar, genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter, till att uppnå:

  • Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö”
  • FNs globala mål ”Hållbar konsumtion och produktion”
  • Kemikalieinspektionens arbete med "PRIO-verktyget"

BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket.

BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet & Byggföretagen.

Vår vision

BASTA-systemets vision är att bygg- och anläggningsprodukter är fria från farliga ämnen, de är baserade på förnybara resurser och kan cirkuleras.

Vår mission

Vi uppnår detta genom att stötta bygg- och anläggningsbranschens hållbarhetsambitioner genom att definiera krav, sprida kunskap samt tillgängliggöra information och verktyg för att underlätta medvetna produktval.

Hur uppnår vi detta?

  • Vi stöttar produktval ur flera hållbarhetsaspekter – såsom kemiskt innehåll, klimateffektivitet, cirkularitet och förnybarhet.

  • Vi har ett öppet system som ger alla som vill göra hållbara produktval tillgång till kvalitetssäkrade bedömningar av produkter.

  • Kriterierna i systemet är transparenta och vetenskapligt grundade samt harmoniserade mot den europeiska kemikalielagstiftningen och den svenska kemikalieinspektionens PRIO-verktyg.

Samarbeten

BASTA har samarbeten med viktiga aktörer i branschen med målet att underlätta processen med att bedöma och registrera artiklar, samt sprida information om registrerade artiklar på effektivast sätt till de som gör produktval. 

Digitala verktyg

BASTA tillhandahåller digitala verktyg för att underlätta och uppmuntra hållbara produktval.

I vår databas hittar du bygg- och anläggningsprodukter som uppfyller någon av BASTA-systemets betygsnivåer. BASTAs databas är öppen för vem som helst att söka i, antigen direkt via vår hemsida eller via vårt API.

De digitala verktygen omfattar också stöd för artikelregistrering och loggbokstjänst för dokumentation och uppföljning av produktval i bygg- och anläggningsprocessen.

Metodik & kärnvärden

Kontakt

Adresser och kontaktpersoner

Marknadsföring

Logotyper och nyttjandevillkor för BASTA-systemets logotyper.

Organisation

Vid sidan av det operativa teamet finns följande stödfunktioner.

Styrelse och valberedning

Vetenskapliga rådet

Marknadsrådet

Revisionsrådet

Aktuellt

Innehåll i byggmaterial behöver större fokus

Publicerad 27 juni 2024

Alexandra Rosenqvist arbetar som hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial, Sveriges största bygghandelskedja som erbjuder byggmaterial och leverans för både privat- och företagskunder. Det innebär att otaliga fastigheter och hus i Sverige är byggda med material från Beijer, som säkerställer att innehållet inte är hälsofarligt – bland annat genom BASTA-systemet.  

Uppdatering i kommande kriteriedokument - PFAS

Publicerad 20 juni 2024

I kriterieversion V34.1 som släpptes den 1 februari och blir gällande den 1 augusti har förändringar gjorts kring PFAS. Läs om vad som gäller nedan. 

Unikt verktyg

Publicerad 18 juni 2024

BASTA har en styrelse med gedigen erfarenhet och kunskap, som vi har intervjuat. Först ut är Kavin Clevberger på Caverion.

Revisionsprocessen i BASTA

Publicerad 29 maj 2024

Det är ljust ute, träden är gröna och sommaren närmar sig – och likaså revisionsprocessen. Varje år genomför BASTA en revision med upp till 60 - 70 anslutna företag. Vi går igenom hur det går till. 

Lindab tillgängliggör hållbarhetsdata

Publicerad 23 maj 2024

LINDAB är ett ledande ventilationsbolag i Europa med lösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänk. Som koncern har de en stor mängd artiklar i BASTA-systemet och har höga ambitioner för framtiden.

Bevaka

Nyhetsbrev

Håll dig underrättad via vårt digitala nyhetsbrev.

Bevaka

LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för det senaste från BASTAonline.

Din integritet

BASTA värnar om din personliga integritet. Läs vår integritetspolicy och hantera ditt samtycke av cookies på webbplatsen.