Marknadsföring

Här kan du ladda ner vår grafiska riktlinjer, våra logotyper och symboler. Se till att använda dem korrekt enligt våra riktlinjer som du hittar här på sidan.

För dig som vill marknadsföra dina hållbara produktval

Grafiska riktlinjer

Vill du visa upp betygsnivån på dina produkter eller att du är ansluten till BASTA?

 I våra grafiska riktlinjer finns det exempel, tips och riktlinjer marknadsföring. Du laddar ner den via länken nedan.

För dig som är ansluten kund till BASTA

Stickers

Om du vill visa upp att ditt företag är anslutet till BASTA, använd våra färdiga mallar för stickers. QR-koden leder läsaren till företagssidan här på BASTA:s webb.

När du laddat ner stickersen och din QR-kod öppnar du filen i Adobe Acrobat Reader. Klicka på platsen där QR-koden ska läggas in och välj QR-koden du laddade ner från din företagssida. Sen är det bara att spara och börja använda den.

Läs BASTA:s grafiska riktlinjer för att se hur du kan använda märkena.

BASTA-systemet

Logotyp - BASTA-systemet

       

BASTA-systemets logotyp finns tillgänglig i stående och liggande format.

Företag anslutna till BASTA-systemet har rätt att hänvisa till att de produkter som de registrerat i BASTA-systemet finns registrerade och uppfyller en av BASTA-systemets betygsnivåer eller produktgrupper i:

  • Produktdokumentation
  • Direkt anslutning till produkten (till exempel på hyllkanter)
  • Företagets årsredovisning
  • I andra typer av media

I löptext får det endast anges att företaget är anslutet till och har produkter registrerade i BASTA-systemet. Anslutna företag har också rätt att använda BASTAonline AB:s varumärken, för BASTA-systemet, betygsnivåerna och produktgrupper, i enighet med BASTA:s grafiska profil.

Företag som är anslutna till BASTA-systemet har inte rätt att använda eller inregistrera varumärke, artikel/produktbenämning eller firma som kan förväxlas med BASTAonlines varumärken.

BASTA-systemets logotyp finns tillgänglig i stående och liggande format.

Hämta logotyp-paket (zip)

Återförsäljare & Webbshoppar

Företag som inte är anslutna men som säljer produkter registrerade i BASTA-systemet, exempelvis byggvaruhandeln och andra intresserade får visa registrerade produkter i butik (fysisk eller digital) genom att märka ut med BASTA-systemets logotyper på hyllplan eller i Webb-butik. 

Kontakta oss för mer information.

Betygsnivåer

Logotyp - Betygsnivåer

  

   

Symboler finns i stående och liggande format för BASTA-systemets fem betygsnivåer samt produktgrupp ELEKTRONIK.

Företag anslutna till BASTA-systemet har rätt att hänvisa till att de produkter som de registrerat i BASTA-systemet finns registrerade och uppfyller en av BASTA-systemets betygsnivåer eller produktgrupper i:

  • Produktdokumentation
  • Direkt anslutning till produkten (till exempel på hyllkanter)
  • Företagets årsredovisning
  • I andra typer av media

Om produkter marknadsförs som registrerade i BASTA-systemet måste följande två formuleringar användas:

”Produktens namn” är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå XXXX.

”En registrering i BASTA-systemet innebär att vi kan styrka att produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella betygsnivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och betyg samt se produktens aktuella registreringsstatus”.

Om varumärkena används på fel sätt kommer följande åtgärder att vidtas:

  • Korrigering av användandet kommer att avkrävas inom en given tidsram. Tidsramens längd kommer bedömas och sättas beroende på typ av felanvändningen och omfattning
  • Kontroll kommer utföras löpande för att säkerställa att den felaktiga användningen av varumärkena har korrigerats eller upphört

Företag får inte hävda att artiklarna/produkterna är miljöanpassade, miljövänliga eller motsvarande, eftersom BASTA-systemet inte tar hänsyn till andra miljöaspekter såsom livslängd, energiprestanda osv.

Återförsäljare & Webbshoppar

Företag som inte är anslutna men som säljer produkter registrerade i BASTA-systemet, exempelvis byggvaruhandeln och andra intresserade får visa registrerade produkter i butik (fysisk eller digital) genom att märka ut med BASTA-systemets logotyper på hyllplan eller i Webb-butik. Kontakta oss för mer information.

Versioner av logotypen

BASTA-systemets betygsnivåers logotyper finns i två versioner, en stående och en liggande, i första hand bör den liggande versionen användas. I den liggande versionen lyfts betygsnivåns namn fram mer än BASTA-systemets logotyp. Det kan uppkomma situationer då en stående logotyp är att föredra för läsbarheten.

BASTA-systemets betygsnivåer (symboler) finns tillgänglig i stående och liggande format.

Hämta logotyp-paket (zip)

Affisch - Anslutna företag

Vi har tagit fram en affisch som ni som anslutet företag kan använda i er marknadsföring.

Det är en affisch där ni kan lägga in QR-koden till er egen företagssida. Ni kan ladda ner er unika QR-kod via er företagssida som ni kan hitta via vår sökfunktion eller företagsregister.

Affischen finns i tre format

När du laddat ner Affischen och din QR-kod kan du öppna affischfilen i Adobe Acrobat Reader och klicka på platsen där QR-koden ska läggas in och sen välja din nedladdade QR-kod. Sen är det bara att spara affischen och börja använda den.

Exempel affish med QR-kod

Referens till BASTA-systemet

Om information om en produkts kriterieuppfyllnad används utan att betygsnivån visas ska referens göras till att information kommer från BASTA-systemet genom att använda "POWERED BY BASTA"-loggan of länka till den produktens egna artikelsida.

Kort introduktion till BASTA-systemet

Om du vill skriva om eller referera till BASTA-systemet så har vi här förberett en kort text som inspiration:

"BASTA-systemet är ett miljöbedömningssystem med syfte att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. Systemet vänder sig till alla som vill få hjälp att göra medvetna produktval. Bedömningen av produkterna genomförs av tillverkarna, då de har bäst kunskap om produktens innehåll. BASTAonline AB gör sedan regelbundna revisioner av anslutna företag för att säkerställa kvalitet. 

Beroende på vilka av BASTAs kriterier för miljö- och hälsofarlighet som uppfylls får produkten någon av följande betyg: BASTA, BETA eller DEKLARERAD. Information om anslutna företag och registrerade produkter finns fritt tillgängligt för alla att se på www.BASTAonline.se.

På vår webbplats har varje produkt en unik sida där betyg tillsammans med information om vilka kriterier som uppfylls visas, på dessa sidor finns även information om frivilliga kritrieområden och kopplingar till byggnadscertifieringar."