Aviseringar om kriterieförändring

Om kriterie­förändringar

BASTA:s kriterier utvecklas kontinuerligt av BASTA tillsammans emd BASTA:s vetenskapliga råd och bygger på den senaste forskningen och lagstiftningen inom området.

BASTAonline AB har rätt att uppdatera BASTA-systemets kriterier löpande. Ändringar som innebär en skärpning av kriterier ska aviseras skriftligen minst sex (6) månader innan de blir tvingande. Företag anslutna till BASTA-systemet är skyldiga att hålla sig uppdaterade kring nya kriterier och att uppdatera bedömningar och registreringar inom sex (6) månader från att uppdaterade kriterier aviserats.

Avisering sker genom:

  • BASTAonline.se, denna sida
  • Genom e-postutskick till företag anslutna till BASTA-systemet

Aviseringar om kriterieförändring

Sammanslagning av BASTA, BETA och DEKLARERAD, samt omstöpning av kriterier

Publicerad 30 maj 2023

Kriterierna i BASTA-systemet för betygsnivåerna BASTA, BETA och DEKLARERAD ingår nu i samma dokument. Inga skärpningar av befintliga kriterier har skett i denna uppdatering. 

Nya BASTA, BETA, DEKLARERAD-kriterierna träder i kraft 2022-01-01

Publicerad 01 jan. 2022

BASTA-, BETA- och DEKLARERAD kriterierna för 2022:A1 är nu publicerade på hemsidan. Egenskapskriterierna 2022-01-01 inkluderar förtydliganden men inga ändringar och därför behövs ingen uppdatering utav tex underleverantörsförsäkran eller annan dokumentation.

De nya BASTA och BETA-kriterierna träder i kraft 2021-01-01

Publicerad 17 dec. 2020

BASTA- och BETA-kriterierna för 2021:A1 är nu publicerade på hemsidan. Egenskapskriterierna 2021-01-01 inkluderar ett förtydligande men inga ändringar och därför behövs ingen uppdatering utav tex underleverantörsförsäkran eller annan dokumentation.