Öppet API

En av grundpelarna i BASTA-systemet är att tillhandahålla data om alla miljövärderade artiklar på ett öppet och transparent sätt. BASTA tillhandahåller detta på flera sätt:

  • Söka efter registrerade artiklar på BASTAs hemsida
  • Koppla upp egna system mot BASTAs databas via API
  • Få utdrag ur BASTAs databas månatligen via Excel

Koppla upp egna system mot BASTAs databas via API

Istället för att söka i vår databas manuellt så finns möjligheten att koppla upp era egna verktyg och databaser mot BASTAs databas via så kallade APIer, Application Programming Interface, och på så sätt alltid ha korrekt och uppdaterad information om artikelns status i BASTA-systemet.

I det uppkopplade verktyget/databasen kan man då bland annat se artikelns betygsnivå eller produktgrupp.

Kom igång

Kostnadsfritt

Vi tillhandahåller autentiseringsuppgifter kostnadsfritt, det enda som måste göras är att ni skriver på ett avtal gällande användning av BASTA-systemets API samt uppge kontaktinformation och information om vad APIet ska användas till.

Kontakta BASTAonline för mer information.

BASTA API v2

Teknisk dokument­ation

Se metoder och parametrar som BASTAs API erbjuder.

Vi som hämtar artikelinformation från BASTA

Flera företag och organisationer har redan valt att ansluta sina tjänster till BASTA-systemet. Se mer information nedan.

Tjänsteleverantörer

Vi på BeWo använder BASTA för att förbättra vår beräkning av koldioxidemissioner. Genom att använda BASTAs API, kan vi inkorporera deras omfattande databas direkt i våra processer för koldioxidberäkning. Detta möjliggör att vi automatiskt kan linjera våra kunders data med motsvarande omvandlingsfaktorer, vilket säkerställer en sömlös och korrekt matchning. Denna integration ökar vår data-pool och förbättrar precisionen av våra emissionsberäkningar. Detta resulterar i en förbättrad kapacitet gällande att tillhandahålla trovärdiga och genomarbetade hållbarhetsutvärderingar för våra kunder.  

Vi erbjuder hållbara lösningar för fastighetens hela livscykel. När vi ansvarar för flera teknikområden och driver både service och installation skapar vi förutsättningar för dig som kund att samordna, optimera, spara och effektivisera – inte minst på energiområdet. Vårt helhetsgrepp säkrar funktion, drift och proaktivt underhåll, och gör det möjligt att utveckla innovativa lösningar tillsammans med dig som kund.

Byggkatalogen tillgängliggör förädlad, klassificerad och strukturerad produktinformation från Sveriges leverantörer av byggprodukter på ett och samma ställe för att göra arbetet med val av byggprodukter enklare och effektivare


Genom att vi gör det möjligt att, i produktinformationen, visa och länka till miljöbedömningar i BASTA-systemet vill vi bidra till att det även ska bli enklare att göra hållbara produktval.

Använder API:n för BASTA till SaaS tjänsten, Chemsoft, för kemikaliehantering som innehåller säkerhetsdatablad till kemiska produkter. I Chemsoft finns en koppling till BASTA. När en användare gör en sökning av artikelnamn (det vill säga namn på kemikalie), får man även fram data från BASTA-systemet om artiklar som är BASTA eller BETA med samma eller liknande namn och en länk till sökresultatet hos BASTA.

Denna funktion används av våra kunder, exempelvis Trafikverket som granskar kemikalier som används i diverse projekt.

FINFO Miljö hämtar kontinuerligt data om nya bedömningar från BASTA-systemet och matchar dessa uppdateringar mot FINFO Miljös databas. Informationen distribueras till FINFO Miljös abonnenter enligt vald distributionskanal.

FINFO äger Sveriges största databas för artikelinformation inom byggmaterial. Databasen innehåller över 1 700 000 artiklar från drygt 400 leverantörer.

Med brett engagemang inom PIM-lösningar inom byggbranschen är information från BASTA en vital del i kvalitativa artikeldata för Fiwe. Som PIM-leverantör nyttjar vi BASTAs API:er för att hålla oss ajour med dess möjligheter och på så sätt kunna erbjuda våra PIM-kunder snabba, kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som säkerställer bästa möjliga data i deras artikelsystem.

HBV använder BASTA-systemets registrerade artiklar för att jämföra fakturerade produkter med BASTA-systemets databas kan vi exempelvis se hur många bedömda produkter som avropats på våra avtal.

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

Hilti – Driver bygg framåt – Produkter av hög kvalitet

Hilti erbjuder verktyg, produkter, mjukvara och tjänster som driver byggbranschen framåt. Träffa våra ingenjörer & hitta lösningar som gör era byggen snabbare, enklare & säkrare.

”Genom att samla och redovisa all väsentlig produktdata på ett ställe så förenklar detta våra kunders vardag.”

Vårt produktvalsprogram (http://sandwichpanelselector.lindab.se) som vi nu gått LIVE med är endast en start, eftersom det är en produkt enbart.
Men det är en bra start, eftersom det visar alla våra användare internt hur denna typ av data kan integreras i befintliga digitala lösningar.

Vi kommer att fokusera på vår produkt Woodlaunch kommande månader med fokus på hållbarhetsindikatorer i trävärdekedjan för byggprodukter. Det är först och främst LCA-relaterade indikatorer, men nästa steg skulle kunna vara att titta på hur man hanterar och jämför olika produktdetaljer relaterat till träprodukter, i relation till era certifieringar.

Senare ska vi se om vi kan bygga ett mer generellt verktyg i vår underliggande plattform Basebucket för hållbarhet inom bygg som väger in allt från övergripande LCA till ESG.

Oavsett vad finns miljödata och till viss del EPD:er i BASTA som vi kan använda. Vi jobbar ju med att mappa stora mängder data (från byggmodeller och leveranskedjor) till miljödata genom en interaktiv arbetsyta där man ritar flöden. Allt för att öka förståelsen och transparens. 

Vi har startat ett innovationsprojekt genom Smart Built Environment, Fenix, som syftar till att utveckla ett beslutsstöd för hållbarhet i kombination med BIM. 

Mer läsning om Fenix här:
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2023/beslut-i-innovationsiden-hosten-2023/

Prodikts digitala plattform, gör det möjligt att på ett enkelt sätt hitta och jämföra olika byggprodukter med varandra, och på så sätt låta kunden ta beslutet att välja de mest hållbara och tekniskt lämpade. Information från BASTA-systemets databas är en sådan informationsmängd. Sen är det upp till arkitekten, byggherren eller inköparen att ta beslutet och sammanställa sina val till projekt.

På kundförfrågan kommer Symbrio att visa vilken betyg som en artikel har i BASTAsystemet via matchning av artiklar direkt i Symbrio. Detta kommer att underlätta för användare som behöver den informationen i sitt val av produkter i Symbrio. Nästa efterfrågade område är Miljövarudeklaration – Digital EPD information med fokus på GWP avtryck i olika skeden och summerat. Att Basta har som ambition att både öka sin katalog av bedömda artiklar, sina kriterieområden och att följa och tolka förordningen EU Taxonomi gör att vi på Symbrio ser fram emot att presentera så mycket som möjligt inom efterfrågade kriterieområden.

SWECO använder APIet för att i olika kundprojekt kunna koppla samman BASTAs databas med artiklar och på det sätter erbjuda olika lösningar för att effektivisera arbetet med att välja hållbara produkter.

Entreprenörer

Använder BASTA-systemets databas för att klassificera artiklar enligt BASTA-systemets betyg. Detta eftersom vi har kunder som kräver er klassificering för artiklar vi köper och sätter in eller byter i deras fastigheter.

Vi använder BASTA-systemets databas för att kvalitetssäkra våra katalogfiler för inköp och säkerställa att de produkter som finns där har rätt miljöbedömning. För PEAB är det en förutsättning att det finns EAN/GTIN inlagt för att kunna använda informationen i BASTAs databas på ett automatiserat sätt är eftersom det är det som är nyckeln för att koppla ihop artiklar mellan olika system.

Använder databasen för att ta reda på mer information om de produkter våra projekt köper in. Främst vilken varugruppsindelning (BK04 och BSAB) en artikel har, men även annat som är kopplat till produkten som betyg, beskrivning och dokumentation är av intresse.

Bygg- & e-handel

Ahlsell använder BASTA-systemets databas för att matcha produkter i Ahlsells tjänster. Ahlsells unika kunderbjudande ger professionella användare tillgång till ett omfattande utbud av produkter och relaterade tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning.

Beijer Bygg AB använder data från BASTA-systemet för att markera vilken nivå inom BASTA-systemet som produkter uppnår och presenterar denna information till sina kunder för att hjälpa dem göra hållbara materialval.

Hos Big gruppen kan du nu se vilka produkter som finns registrerade inom BASTA-systemet. I BIG-företagens e-handel är nu många produkter märkta med en symbol som talar om vilken bedömning de fått inom BASTA-systemet. BASTA-systemet har bland annat bedömningsnivåerna BASTA och BETA. BASTA-nivån klarar de högre kraven medan BETA klarar baskraven vad gäller kemiskt innehåll. Vi har många bedömda artiklar i webbshoppen och vi ständigt fyller på med i systemet.

Derome kommer att använda data från BASTA för att visa vilket betyg produkter uppnått inom BASTA-systemet. Vi vill förenkla för Deromes kunder inom bygg & industri-sektorn att göra hållbara materialval varje dag. Med drygt 50 anläggningar längs Västkusten, Skåne, Blekinge och Småland möter vi yrkeskundernas behov sedan 1946

Elektroskandia använder BASTA-systemets databas för att markera vilka artiklar som är registrerade i BASTA-systemet och vilka nivåer de klarar för att visa våra kunder på webben. Elektroskandia är en av sveriges ledande el-teknikgrossister och har idag mer än hundra års erfarenhet att luta sig emot.

Onninen mappar respektive bedömning för produkter som sedan visas – går att filtrera på för Onninen.se. Onninen bildar tillsammans med K-Rauta, K-Bygg och MIAB (Mark och Infra AB) koncernen Kesko Sverige som är helägt av den finska handelskoncernen Kesko (K Group)

Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs. Optimeras ambition är att bygga långsiktiga relationer med sina kunder och samarbetspartners för att därmed öka både sin egen och kundens lönsamhet. Optimera använder data från BASTA-systemet för att markera vilken nivå i BASTA-systemet som produkter uppnår.

Rexel matchar produkter så att BASTA-systemets nivåer syns i deras databas/Portal.

”Rexel är världens ledande elgrossist och bland våra kunder finns mindre lokala elfirmor, stora rikstäckande installatörer, automationsspecialister, fastighetsägare, byggbolag och industriföretag. Vårt sortiment omfattar belysning, kablar, elfördelningsprodukter, strömställare, industrikomponenter, sensorer, laddstolpar och solpaneler. Totalt hittar du omkring 120 000 artiklar”

Swedol har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol använder BASTA-systemets databas för att matcha vilka artiklar som är registrerade i BASTA-systemet och vilka nivåer de klarar för att kunna visa denna information för sina kunder

WOODY använder BASTA-systemets databas för att märka produkter i sin produktkatalog online och på hyllan i våra anläggningar med BASTAs miljömärkning. Woody består av 80 anläggningar runt om i Sverige och är en av Sveriges största inköpsorganisationer. Woody finns nära dig och erbjuder kvalitetsprodukter till mycket konkurrenskraftiga priser.

Andra sätt att få utdrag från BASTA databas

För de organisationer som inte har möjlighet att koppla upp sig via API men ändå vill matcha artiklar i egna system eller databaser mot BASTAs databas så erbjuder vi uppdatering av registrerade artiklar via en Excel-fil som skickas ut en gång per månad. Är du intresserad av att komma igång med detta är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.