Kriterier

BASTA-systemet är uppbyggt av olika kriterie områden, det finns obligatoriska och valfria kriterieområden. Alla kriterier är tillämpbara på alla produkter.

På denna sida redovisas systemets kriterieområden och en översikt av de kriterier som en produkt ska uppfylla, till exempel vad gäller haltgränser och redovisning.

Kriteriedokument

Alla kriterier redovisas i sin helhet i BASTA-systemets kriteriedokumentet som finns att ladda ned från sidan dokument.

OBS! Kriterierna som visas nedan är version V33.1. Version 34.1 har lanserats och här gällande från och med den 1a augusti 2024, kriteriedokument finns att lada ner under "Dokument" på hemsidan.

Kriterie­förändringar

Aviseringar

Vid skärpningar av kriterier ska detta aviseras senast sex månader innan de träder i kraft via publicering på BASTAs hemsida och via mail till anslutna företag.

Obligatoriska kriterieområden

Tips

Artikelkort

Information om kriterieuppfyllnad för samtliga kriterier sammanställs på respektive artikels artikelkort som du kommer åt via vår offentliga sökfunktion. 

Tips

Anlita extern expertis

BASTA har samarbete med revisorer för att genomföra revisioner av anslutna företag. Dessa revisorer har dokumenterad kunskap om BASTAs kriterier och bedömningar, de kan även anlitas om din organisation behöver extern expertis.

Betygsnivåer i BASTA-systemet

Baserat på vilka kriterier som uppfylls erhålles en av följande betygsnivåer

Läs mer om våra betygsnivåer här.

Kriterieområde

Hälso- och miljöfarlighet

Detta kriterieområde är grunden i BASTA-systemet och begränsar ämnen med olika hälso- och miljöfarliga egenskaper. Kriterieområdet omfattar 35 kriterier som är indelade i 11 olika områden.

Vid registrering av en produkt i BASTA-systemet är det är obligatoriskt att bedöma och redovisa vilka av kriterierna som uppfylls och vilka som inte uppfylls. Beroende på vilka kriterier som uppfylls inom detta kriterieområde erhåller den registrerade produkten en specifik betygsnivå.

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
1%
Kriteriet måste uppfyllas för att nå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kravet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,3%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
3%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,3%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
Måste inte uppfyllas för någon betygsnivå
Redovisningsnivå
Redovisning av om kriteriet uppfylls eller inte. Om kriteriet inte uppfylls ska även information lämnas om ämnet eller de ämnen som är orsaken till att kriteriet inte uppfylls. (i)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
Måste inte uppfyllas för någon betygsnivå
Redovisningsnivå
Redovisning av om kriteriet uppfylls eller inte. Om kriteriet inte uppfylls ska även information lämnas om ämnet eller de ämnen som är orsaken till att kriteriet inte uppfylls. (i)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
Måste inte uppfyllas för någon betygsnivå
Redovisningsnivå
Redovisning av om kriteriet uppfylls eller inte. Om kriteriet inte uppfylls ska även information lämnas om ämnet eller de ämnen som är orsaken till att kriteriet inte uppfylls. (i)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
Måste inte uppfyllas för någon betygsnivå
Redovisningsnivå
Redovisning av om kriteriet uppfylls eller inte. Om kriteriet inte uppfylls ska även information lämnas om ämnet eller de ämnen som är orsaken till att kriteriet inte uppfylls. (i)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1% + 0,35%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
Förbud
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,01%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,2% för gaser
1% för fast-/vätskefas
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA, BETA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Kategorier:   

 1. Oral (H300, H301)
 2. Dermal (H310, H311)
 3. Inhalation (H330, H331)
Haltgräns (vikts-%)
Avser produktens klassificering
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
10%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
Anser produktens klassificering
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
10%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
10%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
Avser produktens klassiicering
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
Avser produktens klassiicering
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
Avser produktens klassiicering
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
BASTA
Redovisningsnivå
Redovisning om kriteriet uppfylls eller inte (R)

Haltgräns (vikts-%)
0,1%
Kriteriet måste uppfyllas för att uppnå betygsnivå
Måste inte uppfyllas för någon betygsnivå
Redovisningsnivå
Redovisning av om kriteriet uppfylls eller inte. Om kriteriet inte uppfylls ska även information lämnas om ämnet eller de ämnen som är orsaken till att kriteriet inte uppfylls. (i)
Kriterieområde

Organisation


Företag som registrerar artiklar i BASTA-systemet måste uppfylla följande kriterier:

Personer inom företaget eller kontrakterade konsulter, som genomför bedömningar av produkter, hanterar underlag och/eller ansvarar för registrering i BASTA-systemet ska ha kompetens enligt punkterna nedan:

 • Adekvat kännedom om aktuella produkters ämnesinnehåll
 • Adekvat kunskap om BASTA-systemets kriterier
 • Adekvat kunskap om hälso- och miljöbedömning av kemiska ämnen och produkter
 • Adekvat kännedom om REACH, det europeiska regelsystemet för kemikaliekontroll
 • Adekvat kunskap om klassificering och märkning av kemiska ämnen enligt CLP

Kompetensen ska dokumenteras i en ansvarslista tillsammans med namn, titel och kontaktinformation. Vid revision ska kompetens kunna styrkas genom uppvisande av utbildningsutdrag, CV eller liknande.

Företaget ska säkerställa att ansvarslistan uppdateras vid personalförändringar samt att BASTAonline alltid har uppdaterade kontaktuppgifter till de som ansvarar för registrerade produkter.

Bedömning av kriterieuppfyllnad och bedömningsunderlag ska dokumenteras i en bedömningssammanställning. Bedömningsunderlag och bedömningssammanställning ska arkiveras och finnas tillgängligt så länge företaget är anslutet till BASTA-systemet.

Bedömningssammanställning ska vara upprättad i enlighet med av BASTAonline AB anvisade mall eller motsvarande.
För produkter som registreras som ”BETA till BASTA” och ”DEKLARERAD till BASTA” ska dokumentation på ett trovärdigt sätt visa att produkten genomgår en härdningsprocess/torkning under de förhållanden som kan förväntas på en byggarbetsplats och att den i inbyggt läge har ett kemiskt innehåll som klarar BASTA-kriteriet.

Dokumentation kan med fördel göras i form av två separata bedömningssammanställningar, en för den levererade produkten och en för den inbyggda produkten. 
Bedömningssammanställningen ska innehålla följande uppgifter:

 1. Ingående kemiska ämnen i råvaror/material/varor
 2. CAS-nummer eller motsvarande identifiering av ämnen
 3. Ämnens viktsandelar i produkten (för sammansatta varor ska viktsandel i varje vara redovisas och bedömas)
 4. Ingående ämnens kriterieuppfyllnad
 5. Vilka bedömningsunderlag som bedömningen baseras på
 6. Referens till bedömningsunderlag och var det sparats

Företaget ska uppdatera sin bedömning och registrering av produkter om något av följande sker:

 • Produktens sammansättning förändras
 • Ingående ämnen får ändrad klassificering
 • BASTA-systemets kriterier uppdateras

BASTAonline AB har rätt att uppdatera BASTA-systemets kriterier löpande. Ändringar som innebär en skärpning av kriterier ska aviseras skriftligen minst sex (6) månader innan de blir tvingande. Företag anslutna till BASTA-systemet är skyldiga att hålla sig uppdaterade kring nya kriterier och att uppdatera bedömningar och registreringar inom sex (6) månader från att uppdaterade kriterier aviserats.

Företag som ansluter sig till BASTA-systemet och registrerar produkter måste tillåta revisioner enligt BASTA-systemet.

Vid en revision kontrolleras bedömning och bedömningsunderlag för ett urval av registrerade produkter, ansvarslista och kompetens samt rutiner för BASTA-registreringar. Även underlag från underleverantörer som används vid bedömning omfattas vid en revision.

Företag anslutna till BASTA-systemet har rätt att hänvisa till att de produkter som de registrerat i BASTA-systemet finns registrerade och uppfyller en av BASTA-systemets betygsnivåer eller produktgrupper i:

 • Produktdokumentation
 • Direkt anslutning till produkten (till exempel på hyllkanter)
 • Företagets årsredovisning
 • I andra typer av media

I löptext får det endast anges att företaget är anslutet till och har produkter registrerade i BASTA-systemet. Anslutna företag har också rätt att använda BASTAonline AB:s varumärken, för BASTA-systemet, betygsnivåerna och produktgrupper, i enighet med BASTA:s grafiska profil.

Om produkter marknadsförs som registrerade i BASTA-systemet måste följande två formuleringar användas:

”Produktens namn” är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå XXXX.

”En registrering i BASTA-systemet innebär att vi kan styrka att produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella betygsnivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och betyg samt se produktens aktuella registreringsstatus”.

Valfria kriterieområden

Vid registrering är det valfritt att redovisa kriterieuppfyllnad för dessa kriterieområden. Redovisning av kriterieuppfyllnad inom dessa kriterieområden påverkar inte produktens betygsnivå.

Kriterieområde

Cirkularitet

För att nå mer cirkulära flöden är viktigt att både använda cirkulerade material i nya produkter och att produkter som tillverkas kan cirkuleras i framtiden. Under detta kriterieområde kan information om cirkularitet lämnas. 

Om produkten innehåller cirkulerat material enligt definitionerna nedan kan följande information lämnas vid registrering:

 1. Andel cirkulerat material uttryckt som % av produktens totala vikt
 2. Andel av cirkulerat material som är:
  • Återanvänt material/råvara – i %
  • Återvunnet material/råvara – i %
   (100% av angett "Cirkulerat material" ska fördelas mellan dessa poster)
 3. Andel av återvunnet material/råvara som har sitt ursprung från:
  • Före konsumentled – i %
  • Efter konsumentled – i %
   (100% av angett "Återvunnet material/råvara" ska fördelas mellan dessa poster)

Om produkten kan återanvändas enligt definitionen nedan kan följande information lämnas vid registrering:

 • Andel (vikts-%) som kan återanvändas

Om produkten kan materialåtervinnas enligt definitionen nedan kan följande information lämnas vid registrering:

 • Andel (vikts-%) som kan materialåtervinnas

Om företaget har en cirkulär affärsmodell för produkten kan följande information lämnas vid registrering: (En eller flera av punkterna nedan kan väljas vid registrering)

 • Produkten kan demonteras och remonteras 
 • En cirkulär affärsmodell finns för produkten, så som take-backsystem eller liknande
 • Annat sätt att stötta cirkulär hantering av produkten finns
Kriterieområde

Förnybarhet

Under detta kriterieområde redovisas andel förnybart material. Detta gör att företag kan visa om produkten kommer från förnybara källor. 

Om produkten innehåller förnybara råvaror/material enligt definitionerna nedan kan följande information lämnas vid registrering:

 • Andel (vikts-%) av produkten som kommer från förnybara råvaror/material
Kriterieområde

Miljöeffekter

Under detta kriterieområde finns möjlighet att lägga in information från EPDer, Environmental Product Declaration. Denna data visar information om artikelns miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv.

Om en verifierad/tredjepartsgranskad EPD (Environmental Product Declaration) i enlighet med ISO 14025 (och EN 15804 om applicerbart) finns för produkten kan följande information lämnas vid registrering:

 • Om informationen kommer från en produktspecifik eller generisk EPD
 • Funktionell enhet
 • Mängd av produkt kopplat till funktionell enhet
 • Webbadress till publicerad och verifierad EPD
 • Följande värden så som de är angivna i er EPD. Ingen omräkning behöver genomföras:
  • GWP-f - Climate Change - fossil
   • För: A1-A3, A4, C1, C2, C3, C4, D
  • ODP
   • För: A1-A3, A4
  • AP
   • För: A1-A3, A4
  • EP-fw - Eutrophication aquatic freshwater
   • För: A1-A3, A4
  • POCP
   • För: A1-A3, A4
  • ADPE
   • För: A1-A3, A4
  • ADPF
   • För: A1-A3, A4

Det går bra att lägga in informationen med exponent, ex 1,23E-05 för att undvika ett stort antal decimaler.

Det finns möjlighet att lägga in data för de olika livscykelstegen A, C och D men obligatorisk information är A1-A3 vad gäller koldioxidavtrycket, (GWP).

Kriterieområde

Emissioner och tester

Detta kriterieområde möjliggör att resultat från tester om emissioner mm. kan lämnas på ett strukturerat sätt.

Om produkten har genomgått emissionsmätning med avseende på flyktiga organiska ämnen (VOC) kan följande redovisas:

 1. Erhållet certifikat (till exempel EMICODE EC1plus/EC1/EC2, Blue Angel, M1/M2 (RTS), GUT, AgBB)
 2. Mätmetod/standard (till exempel ISO 16000–9, ISO 16000–10, ISO 16000–6, ISO 16000–3, EN 16516, EN 717–1, CDPH Standard Method v1.1)
 3. Uppmätt halt uttryckt i enhet [μg/m3]

Om produkten har genomgått emissionsmätning med avseende på formaldehyd kan följande redovisas:

 1. Mätmetod/standard (till exempel ISO 16000–9, ISO 16000–10, ISO 16000-6, ISO 16000-3, EN 16516, EN 717-1, CDPH Standard Method v1.1)
 2. Uppmätt halt uttryckt i enhet [mg/m3]

Om produkten har genomgått emissionsmätning med avseende på carcinogena flyktiga organiska föreningar i kategori 1A och 1B kan följande redovisas:

 1. Mätmetod/standard (till exempel ISO 16000–9, ISO 16000-10, ISO 16000-6, ISO 16000-3, EN 16516, EN 717-1, CDPH Standard Method v1.1)
 2. Uppmätt halt uttryckt i enhet [mg/m3]

För produkt som är testad enligt ”4MS – utfällning av bly till dricksvatten” kan följande redovisas:

 1. Produkten är godkänd enligt 4MS – utfällning av bly till dricksvatten är mindre än 5 μg/l.
 2. Information om blyhalten i kopparlegeringen i följande intervall:
  • Den 4MS godkända kopparlegeringen innehåller ≤ 0,25% Bly
  • Den 4MS godkända kopparlegeringen innehåller >0,25–0,8% Bly
  • Den 4MS godkända kopparlegeringen innehåller >0,8% Bly
 1. Resultatet från 4MS rapporten uttryckt i enhet [μg/l]

För mer information: Approval and Harmonization – 4MS Initiative | Umweltbundesamt