Fördjupning

För dig som registrerar artiklar

Här finner du fördjupad vägledning om artikelinformationen som ska registreras, samt vägledning vid bedömning med räkneexempel.

Vägledning

Vanliga frågor - FAQ

Se vanliga frågor och svar

Vägledning

Registrering av artikelinformation

Vilken information om artikeln/produkten ska lämnas vid registrering i systemet?

Vägledning

Många artiklar?

Hantering av många artiklar kan med fördel hanteras via vår import- och exportfunktion. Du kan här både lägga till artiklar och uppdatera information på befintliga artiklar i systemet.

Vägledning

Bedömning av artiklar

Vad är det som ska bedömas och hur går det till?
Vill du veta mer?

I vår dokumentbank kan du hämta avtal, mallar och handledningar kopplade till BASTA-systemet.

Vägledning

Ämnesinnehåll & räkneexempel

Vad behöver registreras om artikelns ämnesinehåll?

Här finns räkneexempel för ämnen.

Information

Revision

BASTAonline utför löpande revisioner av anslutna företag

Marknadsexponera företagets produkter i BASTA-systemet

— öppet för alla att söka i

BASTAs betygsnivåer och kriterier underlättar för alla som vill göra medvetna produktval. Företag som registrerar sina artiklar visar att man arbetar aktivt med hälso- och miljöfrågor samt bidrar till en minskning av farliga ämnen i samhället.

Anslut företaget

I vilka tjänster exponeras artiklarna?

BASTAs söktjänst

BASTAs söktjänst är en kostnadsfri och öppen söktjänst för alla – tillgänglig på BASTAs hemsida.

På BASTAs hemsida har också varje anslutet företaget en egen företagssida där företagets registrerade artiklar visas.

Loggbokstjänst

Loggbokstjänsten är en digital tjänst där produkter som använts i byggprocessen kan dokumenteras. Via loggbokstjänsten kan man komma åt alla artiklar som finns i söktjänsten. Tjänsten erbjuder arbetsytor med loggböcker för t ex  byggherrar, entreprenörer, projektörer, arkitekter och förvaltare.

API-tjänst

BASTAs API-tjänst är ett kostnadsfritt sätt att hämta artikeldata från BASTAs databas för att addera till sina egna system och tjänster.

Företagssida

På BASTAs hemsida får ditt företag en företagspresentation med kontaktuppgifter, webbadresser och all information om era registrerade artiklar.

Dela enkelt din företagssida till intressenter via internetadress (URL) eller med en QR-kod.

Artikelutbud i söktjänsten

På vår webbplats finns också en dedikerad sida i vår sökfunktion med hela ditt artikelutbud. Du når ditt företags sida i sökfunktionen genom att klicka på "förstoringsglaset" på er företagssida.

Användare kan där enkelt filtrera och söka i ditt artikelregister. Du kan hänvisa till denna sida via internetadress (URL) och QR-kod.

Artikelsidor

Varje individuell artikel får en egen sida där all information som lämnats vid registeringen sammanställts. Här syns utöver betyget även all kriterieuppfyllnad inom obligatoriska och frivilliga kriterieområden

Varje artikelsida har en unik internetadress (URL) och en egen QR-kod. QR-koden kan användas för att hänvisa till dina artiklar, till exempel i en butik.

Avgifter

Årsavgift 2024

Årsavgifterna justeras årligen enligt SCBs tjänsteprisindex, justeringen baseras på tjänsteprisindex för kvartal 1 föregående år, med start för årsavgifterna för 2024, med avrundning till jämna 500 kronors intervall. BASTAonline AB har även rätt att göra enskilda justeringar på årsavgiften, vilket ska aviseras minst fyra (4) kalendermånader innan den nya årsavgiften blir gällande. Detta gäller inte justering enligt tjänsteprisindex.

Baserad på omsättning och nyttjande

Årsavgiften för baseras på företagets årsomsättning och antal registrerade artiklar. Priser nedan är exklusive moms.

  • 1–3 artiklar: 4 500 SEK
  • 4–10 artiklar: 8 000 SEK
  • mer än 10 artiklar: 11 500 SEK

  • 1–3 artiklar: 8 000 SEK
  • 4–10 artiklar: 16 000 SEK
  • mer än 10 artiklar: 23 500 SEK
Eventskalendern

Utbildningar & events

Ta del av aktuella utbildningstillfällen från BASTA. Vi erbjuder bland annat öppna webinarium med introduktion om systemet och halvdagsutbildningar om kriterier och registrering.

Ni kan även boka in företagsutbildningar om ni är många som vill lära er mer om BASTA.

Fler än 450 anslutna företag

En rad leverantörer, tillverkare och återförsäljare har valt att ansluta sig till BASTA-systemet.

Fler fördelar

Delta i upphandlingar

Registrerade artiklar i BASTA förbättrar företags möjligheter att få delta i upphandlingar där höga krav ställs på kemikalieinnehåll.

Certifiering

Externa kravställare och certifieringar

I samhället finns ett ökat intresse för miljöcertifiering av byggnader och uppfyllande av andar kravställare. Artiklar registrerade i BASTA-systemet kan användas för att visa att certifieringarnas kriterier uppfylls. Klicka här för att läsa mer.

Aktivt hälso- och miljöarbete

Vi visar artiklar från företag som arbetar aktivt med hälso- och miljöfrågor, och bidrar till att minska exponeringen av farliga ämnen i vårt samhälle.