Vägledning för trygga och hållbara produktval

BASTA-systemet är ett vetenskapligt baserat system, med syfte att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter.

Vad är BASTA-systemet?

Systemet vänder sig till alla som vill göra medvetna produktval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. Detta kan vara fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer och privatpersoner.

BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” samt FNs globala mål ”Hållbar konsumtion och produktion”.

BASTA-systemets

Kriteriedokument

Hämta senaste versionen från vår dokumentsida.

Vägledning

Vanliga frågor - FAQ

Se vanliga frågor och svar

Vägledning

Kriterier

BASTA-systemet är uppbyggt av obligatoriska och valfria kriterieområden med kriterier som har haltgränser och redovisningskrav.

Vägledning

Betygsnivåer & symboler

Beroende på vilka kriterier som uppfylls erhålls en betygsnivå. Betyget förenklar tolkningen av en produkts prestanda.

Vägledning

Externa kravställare & certifieringar

Det finns ett antal externa kravställare och certifieringar för byggnader som ställer materialkrav. Här hittar du mer information.

Vägledning

EUs Taxonomi

Här kan du läsa mer om EUs taxonomi kopplat till materialkrav och BASTA-systemet

Fördjupning

För dig som registrerar artiklar

Fördjupad information om hur du bedömer och registrerar artiklar. Här finns även vägledning och räkneexempel för bedömning.

Kravställning

BASTA vid upphandling

Hur ställer man hållbarhetskrav med BASTA-systemet som grund?

Rapporter

Rapporter kopplade till BASTA-systemet

 Exempel "Bygga med BASTA"

Hormonstörande ämnen

Ansök om undantag

Läs om hur undantagsprocessen går till för kriterium H2.A

Håll dig uppdaterad

Utbildning & events

Lär dig mer — genom våra utbildningar och events — om BASTA-systemet och våra digitala verktyg.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om nyheter från branschen och BASTA-systemet.

Nyheter

Följ utvecklingen av BASTA-systemet och verktygen för trygga och hållbara produktval.