Styrelse och valberedning

BASTAs styrelse bestämmer riktningen för bolaget och systemets arbete.

Styrelsens sammansättning

Jeanette Green
Ordförande

Arbetsgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Representerar: IVL Svenska Miljöinstitutet

Karin Clevberger
Ledamot

Arbetsgivare: Caverion Sverige AB
Representerar: Byggföretagen

Lars Redtzer
Suppleant

Arbetsgivare: Byggföretagen
Representerar: Byggföretagen

Margareta Melander
Ledamot

Arbetsgivare: Akzo Nobel
Representerar: IVL Svenska Miljöinstitutet

Maria Bueno Eriksson
Ledamot

Arbetsgivare: NCC
Representerar: Byggföretagen

Tomas Nilsson
Ledamot

Arbetsgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Representerar: IVL Svenska Miljöinstitutet

Valberedningens sammansättning

Anna Jarnehammar

Arbetsgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Representerar: IVL Svenska Miljöinstitutet

Lars Redtzer

Arbetsgivare: Byggföretagen
Representerar: Byggföretagen