Styrelse och valberedning

BASTAs styrelse bestämmer riktningen för bolaget och systemets arbete.

Styrelsens sammansättning

Jeanette Green
Ordförande

Arbetsgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Representerar: IVL Svenska Miljöinstitutet

Karin Clevberger
Ledamot

Arbetsgivare: Caverion Sverige AB
Representerar: Byggföretagen

Lars Redtzer
Suppleant

Arbetsgivare: Byggföretagen
Representerar: Byggföretagen

Margareta Melander
Ledamot

Arbetsgivare: Akzo Nobel
Representerar: IVL Svenska Miljöinstitutet

Rikard Larsson
Ledamot

Arbetsgivare: BEAst
Representerar: Byggföretagen

Tomas Nilsson
Suppleant

Arbetsgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Representerar: IVL Svenska Miljöinstitutet

Carina Loh Lindholm
Ledamot

Arbetsgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Representerar: IVL Svenska Miljöinstitutet

Valberedningens sammansättning

Jeanette Green

Arbetsgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Representerar: IVL Svenska Miljöinstitutet

Lars Redtzer

Arbetsgivare: Byggföretagen
Representerar: Byggföretagen