Vetenskapliga rådet

BASTAs vetenskapliga råd bildades 2013 med syfte att säkerställa att aktuella omvärldsfaktorer, expertkompetens samt bygg- och anläggningssektorns olika intressen beaktas i förvaltningen och utvecklingen av BASTAs kriterier.

Rådet sammanträder regelbundet och deltagande i rådet är inte avlönat.

Sammansättning

Carina Loh Lindholm
IVL

Ordförande

Anna Lagerberg
PEAB

Företräder: Entreprenörer

Carl Enqvist
Skanska

Företräder: Entreprenörer

Erik Gravenfors
KEMI

Expert

Henrik Jansson
SVEFF

Företräder: Leverantörer

Jenny Fäldt
Kemikaliecentrum Stockholms stad

Företräder: Beställare

Jörgen Ågren
HBV

Företräder: Beställare

Karin Grip
Trafikverket

Företräder: Beställare

Lars-Gunnar Lindfors
IVL

Expert, Validering

Lina Ejenstam
Trafikverket

Företräder: Beställare

Stina Rosén
NCC

Företräder: Entreprenörer

Pia Voutilainen
Scandinavian Copper Development Association

Företräder: Leverantör