Externa kravställare och certifieringar

Det finns ett antal externa kravställare och certifieringar för byggnader som ställer materialkrav.

De aktörer har kriterier för att minimera farliga ämnen i produkter och vissa har även krav på digitala loggböcker.

På varje unik artikels artikelsida så kan du se vad en produkt uppfyller för krav kopplat till externa kravställare. Nedan följer information om hur dessa jämförelser har tagits fram för produkter registrerade i BASTA-systemet.

Snabbnavigering

EUs Taxonomi

I EUs taxonomi finns krav på kemisk innehåll (beskrivet i Tillägg C) och för produkter som används inomhus finns emissionskrav.

I BASTA-systemet så visar vi om en produkt uppfyller dessa kriterier, för kontroll mot Tillägg C så görs kontroll mot BASTAs obligatoriska kriterier. För kontroll av emissionskrav behöver information lämnas under emissionskriterierna, se mer detaljerad info via länk nedan.

Detaljerad information om taxonomins krav finns på denna sida  - "Klicka Här"

För produkter som ska användas inomhus

Krav taxonomin

 • Tillägg C
  • Ska kontrolleras 2024 = Kandidatförteckningen
  • Ska kontrolleras 2025 = Kandidatförteckningen + flera riskfraser
 • Emissionsgränsvärden
  • Formaldehyd 0,06 mg/m3
  • Carcinogena flyktiga organiska föreningar 0,001 mg/m3

Kriterier som måste uppfyllas

 • H11.A
  +
 • E2 & E3:
  Emissionsvärdena för formaldehyd och carcinogena flyktiga organiska föreningar är under   gränsvärdena samt testade enligt av taxonomin godkända testmetoder
  Eller
  Att produkten undantas från emissionstestning på grund av att produkten inte:
  - Innehåller något organiskt material
  - Omfattas av de produkttyper som taxonomin valt

För produkter som ska användas utomhus

Krav taxonomin

 • Tillägg C
  • Ska kontrolleras 2024 = Kandidatförteckningen
  • Ska kontrolleras 2025 = Kandidatförteckningen + flera riskfraser

Kriterier som måste uppfyllas

 • H11.A

Miljöbyggnad

Inom Miljöbyggnad finns det två indikatorer som relaterar till BASTA-systemet.

Indikator - Utfasning av farliga ämnen

Denna indikator begränsar ämnen med farliga egenskaper som finns i byggprodukter vilket relaterar till BASTAs kriterier och betygsnivåer. Kravnivåerna skiljer sig mellan kriteriegenerationerna, läs mer nedan.

Indikator - Dokumentation av byggvaror / Loggbok med byggvaror

I samtliga generationer av Miljöbyggnad finns en indikator som omfattar dokumentation av byggvaror som använts i byggnaden. Detta har inget med en bedömning av kemiskt innehåll att göra. För att logga vilka produkter som använts kan BASTAs loggbokstjänst användas. För vissa av betygsnivåerna i Miljöbyggnad så krävs även att innehåll loggas i loggboken, för att göra detta kan elektroniska byggvarudeklarationer (eBVD) användas. BASTA-systemet är synkat mot eBVD och kopplingen till dessa deklarationer visas på BASTAs artikelkort.

Miljöbyggnad 4.X
Indikator 9 – UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN

För produkter som ska användas inomhus

Krav miljöbyggnad BRONS

 • Kandidatförteckningen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H11.A

Krav miljöbyggnad SILVER

 • Kandidatförteckningen
 • Utfasningsämnen & Riskminskningsämnen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.B, H1.C, H1.D, H1.E, H1.F, H1.G, H2.A, H3.A, H3.B, H3.C, H3.D, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.B, H7.C, H7.D, H8.A, H8.B, H8.E, H10.B, H10.C, H11.A 

Krav miljöbyggnad GULD

 • Kandidatförteckningen
 • Utfasningsämnen & Riskminskningsämnen
 • Taxonomins Tillägg C
 • Emissionsvärden för formaldehyd och carcinogena flyktiga organiska föreningar
 • Att EU:s LCI värden inte överskrids

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.B, H1.C, H1.D, H1.E, H1.F, H1.G, H2.A, H3.A, H3.B, H3.C, H3.D, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.B, H7.C, H7.D, H8.A, H8.B, H8.E, H10.B, H10.C, H11.A
 • E2 & E3: Emissionsvärden för formaldehyd och   carcinogena flyktiga organiska föreningar
 • EU-LCI – Kontrolleras inte i BASTA-systemet

För produkter som ska användas utomhus

Krav miljöbyggnad BRONS

 • Kandidatförteckningen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H11.A

Krav miljöbyggnad SILVER

 • Kandidatförteckningen
 • Utfasningsämnen & Riskminskningsämnen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.B, H1.C, H1.D, H1.E, H1.F, H1.G, H2.A, H3.A, H3.B, H3.C, H3.D, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.B, H7.C, H7.D, H8.A, H8.B, H8.E, H10.B, H10.C, H11.A 

Krav miljöbyggnad GULD

 • Kandidatförteckningen
 • Utfasningsämnen & Riskminskningsämnen
 • Taxonomins Tillägg C

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.B, H1.C, H1.D, H1.E, H1.F, H1.G, H2.A, H3.A, H3.B, H3.C, H3.D, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.B, H7.C, H7.D, H8.A, H8.B, H8.E, H10.B, H10.C, H11.A

Miljöbyggnad 3.X
Indikator 14 – UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN

För produkter som ska användas inomhus

Krav miljöbyggnad BRONS

 • Kandidatförteckningen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H11.A

Krav miljöbyggnad SILVER

 • Kandidatförteckningen
 • Utfasningsämnen
 • Hormonstörande enligt EDS

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.C, H1.E, H2.A, H2.C, H3.A, H3.B, H3.D, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.B, H7.C, H11.A

Krav miljöbyggnad GULD

 • Kandidatförteckningen
 • Utfasningsämnen & Riskminskningsämnen
 • Hormonstörande enligt EDS
 • Att EU:s LCI värden inte överskrids

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.B, H1.C, H1.D, H1.E, H1.F, H1.G, H2.A, H2.C, H3.A, H3.B, H3.C, H3.D, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.B, H7.C, H7.D, H8.A, H8.B, H8.E, H10.B, H10.C, H11.A

 • EU-LCI – Kontrolleras inte i BASTA-systemet

För produkter som ska användas utomhus

Krav miljöbyggnad BRONS

 • Kandidatförteckningen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H11.A

Krav miljöbyggnad SILVER

 • Kandidatförteckningen
 • Utfasningsämnen
 • Hormonstörande enligt EDS

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.C, H1.E, H2.A, H2.C, H3.A, H3.B, H3.D, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.B, H7.C, H11.A

Krav miljöbyggnad GULD

 • Kandidatförteckningen
 • Utfasningsämnen & Riskminskningsämnen
 • Hormonstörande enligt EDS

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.B, H1.C, H1.D, H1.E, H1.F, H1.G, H2.A, H2.C, H3.A, H3.B, H3.C, H3.D, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.B, H7.C, H7.D, H8.A, H8.B, H8.E, H10.B, H10.C, H11.A

Miljöbyggnad 2.X
Indikator 15 – UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN

För produkter som ska användas inomhus och utomhus

Krav miljöbyggnad BRONS

 • Inga krav

Kriterier som måste uppfyllas

 • -

Krav miljöbyggnad SILVER

 • Utfasningsämnen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.B, H1.C, H1.D, H1.E, H1.F, H2.A, H3.A, H3.B, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A

Krav miljöbyggnad GULD

 • Utfasningsämnen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.B, H1.C, H1.D, H1.E, H1.F, H2.A, H3.A, H3.B, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A

Loggbok Med byggvaror

Miljöbyggnad 4.X

Indikator 15 - LOGGBOK MED BYGGVAROR

Krav miljöbyggnad BRONS

 • Inga krav

Kriterier som måste uppfyllas

 • -

Krav miljöbyggnad SILVER

 • Produkten har en eBVD eller motsvarande

Kriterier som måste uppfyllas

 • Att en eBVD är kopplad till produkten

Krav miljöbyggnad GULD

 • Produkten har en eBVD eller motsvarande

 • Produkternas placering och mängd anges i loggboken

Kriterier som måste uppfyllas

 • Att en eBVD är kopplad till produkten

Miljöbyggnad 3.X

Indikator 13 - LOGGBOK MED BYGGVAROR

Krav miljöbyggnad BRONS

 • Inga krav

Kriterier som måste uppfyllas

 • -

Krav miljöbyggnad SILVER

 • Produkten har en eBVD eller motsvarande

Kriterier som måste uppfyllas

 • Att en eBVD är kopplad till produkten 

Krav miljöbyggnad GULD

 • Produkten har en eBVD eller motsvarande

 • Produkternas placering och mängd anges i loggboken

Kriterier som måste uppfyllas

 • Att en eBVD är kopplad till produkten

Miljöbyggnad 2.X

Indikator 14 - DOKUMENTATION AV BYGGVAROR

Krav miljöbyggnad BRONS

 • Innehållsdeklaration ska finnas

Kriterier som måste uppfyllas

 • Att en eBVD är kopplad till produkten

Krav miljöbyggnad SILVER

 • Produkten har en eBVD eller motsvarande

Kriterier som måste uppfyllas

 • Att en eBVD är kopplad till produkten 

Krav miljöbyggnad GULD

 • Produkten har en eBVD eller motsvarande

 • Produkternas placering och mängd anges i loggboken

Kriterier som måste uppfyllas

 • Att en eBVD är kopplad till produkten

BREEAM-SE

BREEAM har inga obligatoriska kriterier som berör loggbok eller kemiskt innehåll i produkter. Dock finns det möjlighet att samla poäng om man uppfyller kriterier kring loggbok och farligt innehåll i produkter, detta beskrivs i kriterium ”Mat 07 Farliga ämnen”

BASTAs loggbokstjänst klarar alla kriterienivåer, det krävs dock att man lägger till information om produkternas ungefärliga mängd och plats i byggnaden samt att information om produktens innehåll finns, informationen kan komma från en eBVD eller byggvarudeklaration

Generation 6.X (2023) & 2017

Kriterium Mat 07 Farliga ämnen

Bedömningskriterium 1: Byggvaror och kemiska produkter

 • Utfasningsämnen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.C, H1.E, H2.A, H2.C, H3.A, H3.B, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A

Bedömningskriterium 4: Installationsprodukter

 • Utfasningsämnen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.C, H1.E, H2.A, H2.C, H3.A, H3.B, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A 

Bedömningskriterium 7: Exemplarisk nivå

 • Utfasningsämnen & Riskminskningsämnen

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.C, H1.D, H1.E, H2.A, H2.C, H3.A, H3.B, H3.C, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D,   H5.A, H7.A, H7.B, H7.C, H7.D, H8.A, H8.B, H8.E, H10.B, H10.C

Kriterium Mat 07 Farliga ämnen

Bedömningskriterium 2, 5, 8: Loggbok

 • Att produkten har en eBVD eller motsvarande.

Kriterier som måste uppfyllas

 • Att en eBVD är kopplad till produkten

TRAFIKVERKET

Kraven för kemiska produkter (TDOK 2010:310) och material och varor (TDOK 2012:22) ingår i Trafikverkets generella miljökrav för entreprenadupphandling (TDOK 2012:93).

Kriterierna för bedömning är identiska och bygger på BASTA:s kriterier.

Läs mer om Trafikverkets krav här

Krav GRUPP A

 • Samma som Betygsnivå BASTA

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.B, H1.C, H1.D, H1.E, H1.F, H1.G, H2.A, H3.A, H3.B, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.A, H7.B, H7.C, H7.D, H8.A, H8.B, H8.C, H8.D, H8.E, H8.F, H9.A, H10.A, H10.B, H10.C

Krav GRUPP B

 • Samma som Betygsnivå BETA

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.C, H1.E, H1.G, H2.A, H3.A, H3.B, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.A, H7.B, H7.C 

KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg ligger till grund för många av BASTA-systemet kriterier och BASTA-systemet omfattar det som i PRIO kallas för utfasnings- och prioriterade riskminskningsämnen.

Läs mer om PRIO här

PRIORITERADE RISKMINSKNINGSÄMNEN

 • Egenskap: Allergiframkallande, Cancerframkallande, Miljöfarliga långtidseffekter, Mutagent, Mycket hög akut giftighet, Potentiella PBT/vPvB, Potentiellt hormonstörand, Reproduktionsstörande, Specifikt organskadande efter upprepad exponering

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.B, H1.D, H1.F, H1.G, H3.C, H7.D, H8.A, H8.B, H8.E, H10.B, H10.C 

UTFASNINGSÄMNEN

 • Egenskap: Cancerframkallande, Mutagent, Reproduktionsstörande, Fluorerade växthusgaser (F-gaser), Hormonstörande, Kraftigt allergiframkallande, Ozonnedbrytande, PBT/vPvB, PMT/vPvM, Särskilt farliga metaller (Cd, Hg, Pb), PFAS (Särskilt persistenta ämnen)

Kriterier som måste uppfyllas

 • H1.A, H1.C, H1.E, H2.A, H3.A, H3.B, H3.D, H4.A, H4.B, H4.C, H4.D, H5.A, H6.A, H7.B, H7.C

Svanen

Vad gäller bedömning av byggprodukter som används i Svanenmärkta hus får BASTA inte uttala sig då detta måste vara bedömda i Svanens Husprodukt-/SCDP-portal. Dessa kriterier hanteras i kapitel 4 kemiska produkter. Det finns även kriterier för loggbok (O15), se mer information nedan. 

Kapitel 4 Kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material

Många av de kriterier som ställs på byggvaror i Svanenmärkningen finns med i BASTA-systemet. Dock så måste alla artiklar som ska användas i den Svanenmärka byggnaden måste vara godkända i Svanens egna Husproduktsportal.

Svanen accepterar inte att produkten kontrollerade av en annan part och därmed kan inte någon av betygsnivåerna i BASTA-systemet användas.

Kriterie – O15 Produktlista och loggbok över byggnaden

BASTAs loggbokstjänst klarar kravet för loggbok. Dock ställs även kriterier på att det ska finnas information om innehåll. Detta uppfylls om eBVD finns för samtliga artiklar.

Loggbokstjänsten är kopplad mot eBVD och om det finns en eBVD så visas detta på artikeln, både som information och i bifogad PDF-fil.