Anslut företaget

Välkommen att ansluta ditt företag till BASTA-systemet.
Här följer en vägledning för att komma igång med artikelregistrering och exponering av artiklar i BASTAs digitala verktyg.

Steg 1

Ta del av kriterier och avtalsvillkor

Innan ett företag ansluter till BASTA-systemet och registrerar sina produkter är det viktigt att ta del av kriteriedokumentet och villkoren för att registrera produkter, som finns i det avtal som sluts mellan det företag som vill registrera produkter och BASTAonline AB.

Klicka här för att komma till kriteriesidan. Avtalet finns på dokumentsidan.

Steg 2

Bedömning och bedömningsunderlag

Det är företagets skyldighet att bedöma om produkter som ska registreras uppfyller systemets kriterier samt att spara bedömningar och de bedömningsunderlag som använts.

Steg 3

Anslut företaget till BASTA-systemet

  1. Skapa ett personligt användarkonto
  2. Anslut till ett redan anslutet företag eller registrera ett nytt företag.
Steg 4

Registrera produkter

När företaget är aktiverat på BASTAonline, kan användare kopplade till företaget registrera produkter. Produkter ska registreras på artikelnivå.

Steg 5

Uppdatering av registrerade produkter

Företaget är skyldigt att säkerställa att bedömningar uppdateras om produktens sammansättning förändras, ingående ämnen får ändrad klassificering eller om BASTA-systemets kriterier uppdateras.

Steg 6

Revision

Företag som är anslutna till BASTA-systemet måste godkänna att BASTAonline AB låter utföra revisioner för att kontrollera att bedömningar och dokumentering är korrekt genomförd.

Viktigt att veta

Revisioner

Företag som ansluter till BASTA-systemet godkänner att BASTA regelbundet genomför revisioner för att kontrollera registrerade artiklar.

Mer information

För dig som registrerar artiklar

Vägledning om bedömning och registrering av artiklar i BASTA-systemet finns i vårt handledningsdokument.