Revisionsrådet

Revisionsrådet består av de revisorer som kontrakteras av BASTAonline för att utföra revisioner av anslutna företag. Rådet ger input på kriterier och processen med att kvalitetssäkra anslutna företag.

Sammansättning

Carina Loh Lindholm
IVL

Ordförande

Arne Wallin
Goodpoint
Helena Hemming
Trossa
Johanna Wachmeister
Trossa
Lisa Lexius
WSP
Åse Johansson
Sweco