Digitala verktyg — för hållbara produktval

Söktjänst

Öppen artikeldatabas med över 180 000 miljövärderade artiklar

I vår databas hittar du över 180 000 bygg- och anläggningsprodukter som uppnår någon av BASTA-systemets betygsnivåer. Databasen är öppen för alla att söka i.

Loggbokstjänst

Dokumentera och följ upp produktval i bygg- och anläggningsprojekt

Vår loggbokstjänst har fokus på spårbarhet och digitalisering med direktkopplingar till FINFO, CCBuild och eBVD.

Öppet API

Integrera BASTAs artikeldata i dina tjänster

Koppla upp era egna verktyg och databaser mot BASTA för att alltid ha korrekt och uppdaterad information om en artikels status från BASTA-systemet. Integrationen är kostnadsfri.

Anslut företaget

Registrera artiklar

Genom att ansluta ditt företaget till BASTA-systemet kan du öka marknadsexponeringen av dina produkter och på ett enkelt sätt visa vilka kriterier som produkten uppfyller.

BASTAs betygsnivåer säkerställer att du kan delta i upphandlingar, uppfylla krav för Miljöbyggnad och visa på ett aktivt hälso- och miljöarbete.