Samarbeten

BASTA har samarbeten med viktiga aktörer i branschen med målet att underlätta processen med att bedöma och registrera artiklar, samt sprida information om registrerade artiklar på effektivast sätt till de som gör produktval. 

API-kunder

Läs mer om de som hämtar vår data via API och bygger in ert i sina tjänster

Samarbeten

System

eBVD

BASTA samarbetar med eBVD och har en integration till eBVDs API som gör att artiklar som har en eBVD matchas mot artiklar i BASTAs databas. Om matchning kan göras så visas informationen från eBVDn direkt på artikelkortet i BASTA-systemet samt så finns informationen som en nedladdningsbar PDF. Idag har vi över 35 000 matchningar mellan våra system.

System

FINFO

BASTA har ett väl etablerat samarbete med FINFO där vi både skickar data via vårt API till dem och hämtar data från FINFO för att underlätta materialval i vår loggbokstjänst. FINFO äger Sveriges största databas för artikelinformation inom byggmaterial. Databasen innehåller över 1 700 000 artiklar från drygt 400 leverantörer.

FINFOs tjänst ”FINFO Miljö” hämtar kontinuerligt data om nya bedömningar från BASTA-systemet och matchar dessa uppdateringar mot artiklar i FINFO Miljös databas. Informationen distribueras sedan vidare till FINFO Miljös abonnenter.

I loggboken kan användare (om man inte hittar artikeln i BASTAs databas) söka i FINFOs artikeldatabas med kvalitetssäkrad artikelinformation för över 1,7 miljoner byggartiklar. Genom denna integration förenklas flödet när man behöver lägga till artiklar som inte finns i BASTAs databas då man inte manuellt behöver lägga in all information.

System

CCBuild

Centrum för cirkulärt byggande.

Målet med BASTAs arbete är att fasa ut farliga ämnen från bygg och anläggningsprodukter för att skapa säkra byggnader och anläggningsprojekt. Detta är också grunden för att kunna öka vår cirkulering av material i samhället. Därför är vi stolta över att vi i loggboken ha en integration som möjliggör för användare att kunna lägga till artiklar direkt från CCBuilds marknadsplats. Detta innebär att det blir enklare att lägga till återbrukade byggvaror i loggboken och är ett steg mot ett mer cirkulärt byggande med ökat återbruk. 

För organisationer som är anslutna hos både BASTA och CCBuild finns även en möjlighet att lägga till återbrukbara produkter från er interna marknadsplats på CCBuild.

System

Byggkatalogen

BASTA har ett väl etablerat samarbete med Byggkatalogen från Svensk Byggtjänst. Samarbetet innebär att företag kan länka till sin företagssida i Byggkatalogen på sina företags- och artikelkort. 

Byggkatalogen länkar från sina sidor tillbaka till BASTAs företagskort.

System

ByggfaktaDOCU

BASTA har ett väl etablerat samarbete med byggfaktaDOCU där företag kan länka till sin katalog hos ByggfaktaDOCU via sina företags- och artikelkort. 

ByggfaktaDOCU länkar på motsvarande sätt tillbaka till BASTAs företagskort.