Loggbokstjänst

BASTA

Loggbokstjänst

Ett kostnadseffektivt sätt att logga valda produkter i dina bygg- och anläggningsprojekt.

  • Systematiskt arbetssätt kring produktval
  • Kvalitetssäkrad kontroll av artiklar för att uppnå hållbart byggande
  • Uppfyll krav gällande dokumentation och utfasning av farliga ämnen

Marknadens mest prisvärda system

BASTAs loggbokstjänst är kostnadseffektiv och har en prisnivå som är attraktiv oavsett om det gäller enstaka loggböcker eller eller ett organstionserbjudande.

Koppling till miljö­certifieringarna för byggnader

Det finns ett antal certifieringar för byggnader med kriterier gällande digitala loggböcker och innehåll av farliga ämnen i produkter som byggs in.

Handlednings­dokument

Alla funktioner i tjänsten finns väl förklarade i en handledning tillgänglig på svenska och engelska. 

Funktioner

BASTAs digitala verktyg möjliggör för fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, byggentreprenörer, arkitekter och byggkonstruktörer att dokumentera de artiklar (byggprodukter) som används vid nyproduktion, ombyggnation och under förvaltningen av lokaler, byggnader och anläggningar.

Med loggbokens funktioner kan du systematiskt arbeta med artikel-/produktval med en kvalitetssäkrad kontroll för att uppnå hållbart byggande. Här följer ett urval av funktionerna i BASTAs loggbokstjänst.

Integrerad med externa tjänster

CCBuild

Återbrukade byggvaror

I loggboken kan användare lägga till artiklar direkt från CCBuilds marknadsplats (Centrum för cirkulärt byggande).

Detta innebär att det blir enklare att lägga till återbrukade byggvaror i loggboken och detta är ett steg mot ett mer cirkulärt byggande med ökat återbruk. 

För organisationer som är anslutna till både BASTA och CCBuild finns även en möjlighet att lägga till återbrukbara produkter från er interna marknadsplats på CCBuild.

eBVD

Elektroniska byggvaru­deklarationer

Det finns en integration med eBVD som gör att om artikeln har en eBVD, visas den informationen direkt på artikel kortet. Man får även tillgång till en nedladdningsbar eBVD när artikeln läggs till i en loggbok.

Finfo

+1,7 miljoner byggartiklar

I loggboken kan användare (om man inte hittar artikeln i BASTAs databas) söka i FINFOs artikeldatabas med kvalitetssäkrad artikelinformation för över 1,7 miljoner byggartiklar.

Genom denna integration förenklas flödet när man behöver lägga till artiklar som inte finns i BASTAs databas och man behöver inte manuellt lägga in all information.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BASTAs LOGGBOKSTJÄNST

Eventskalendern

Utbildningar & events

Ta del av aktuella utbildningstillfällen och events om BASTA-systemet eller boka en genomgång av loggbokstjänsten.