Funktioner

Loggbokens funktioner ger dig en struktur i hanteringen av ditt bygg- och anläggningsprojekt från projektering till förvaltning. Med loggbokens funktioner kan du systematiskt arbeta med produktval med en kvalitetssäkrad kontroll för att uppnå hållbart byggande. Här följer ett urval av funktionerna i BASTAs loggbokstjänst.

Från systemets arbetsytor kan du hantera projektet
Skapa nya projekt från arbetsytan

Arbetsyta

Arbetsytan är en gemensam plats, där ett företags projekt (loggböcker) och användare som har tillgång till arbetsytan administreras. Arbetsytan gör det enkelt att överblicka och administrera ett företags projekt (loggböcker). 

Från företagets arbetsyta kan användare skapa nya loggböcker, hantera befintliga och överföra ägarskap av en loggbok. 

Från arbetsytan kan en användare söka efter produkter som är använda i alla företagets loggböcker. Detta är en bra funktion om man vill se om en produkt använts förut.

På arbetsytan kan man även se data som tillagda på produkter på tvärs över alla loggböcker. Detta kan användas för att få ut statistik och följa trender.

Loggboken

En loggbok används för att dokumentera vilka produkter som använts i byggprojektet. 

I en loggboken kan man söka fram och lägga till produkter som ska användas. Användaren har full frihet att skapa den mappstruktur den vill för att kunna sortera in de valda produkterna i en lämplig struktur. 

Om man i projektet har valt att en viss betygsnivå ska uppfyllas så kan eventuella avsteg från denna nivå dokumenteras som avvikelser. En avvikelse måste godkännas av en projektledare för att bli godkänd.

För att hålla koll på att man arbetar med rätt projekt kan man mata in grundläggande projektinformation. 

På varje loggbok kan användaren lägga till medlemmar och ge dem olika rättigheter. Det finns ingen begränsning i antalet användare som kan läggas till.

På varje projekt sammanställs grundläggande statistik över tillagda produkter. Här kan man se saker som indelning mellan betyg, vikter, mm.

Ägarskapet av en loggbok kan flyttas till ett anat företag. Exempelvis om loggboken i förvaltningsskedet ska hanteras av en annan organisation. 

Bjud in medlemmar till arbetsytan
Följ upp statistik kring projektet
Lägg till produkter i projektet
Sök i CCBuilds databas över återbrukade byggmaterial

Hitta rätt produkt

Med tillgång till BASTAs sökmotor direkt i loggboken kan du söka bland över 180 000 miljövärderade artiklar med millisekundsnabba svar.

I vår söktjänst kan du söka på olika nyckelord eller identifikationsnummer. Du får snabba svar via vår öppna sökmotor.

I sökmotorn kan du även filtrera på många olika saker, allt för att snabbt hitta den produkten du vill ha.

Om du inte hittar den produkten du söker i BASTAs databas kan du istället söka i FINFOs databas. Dessa produkter är inte miljövärderade av BASTA men genom att lägga till dem denna väg får du mer grundläggande produktinformation utan att behöva mata in information manuellt. 

När du letar efter produkter att lägga till så kan du även söka i CCBuilds marknadsplats för att hitta återbrukade produkter. Om du har ett konto där kan du även logga in och söka i din organisations interna marknadsplats. 

Om du inte hittar produkten du säker efter i någon av databaserna ovan kan du självklart lägga in produkter helt manuellt.