Avisering

Sammanslagning av BASTA, BETA och DEKLARERAD, samt omstöpning av kriterier

Publicerad 30 maj 2023

Kriterierna i BASTA-systemet för betygsnivåerna BASTA, BETA och DEKLARERAD ingår nu i samma dokument. Inga skärpningar av befintliga kriterier har skett i denna uppdatering. 

Kriteriedokument v.33.1 - Svensk version

Kriteriedokument v.33.1 - Engelsk version

Inga skärpningar av befintliga kriterier har skett.

Följande redaktionella ändringar har genomförts:

  • Kriteriedokument för BASTA, BETA och DEKLARERAD har samlats i ett och samma dokument
  • Kriterierna har förtydligats och omarbetats
  • Information från relevanta hjälpdokument har adderats till dokumentet
  • Kriterierna har fått ny numrering, en jämförelse mellan den äldre och den nya numreringen hittas här: Översikt kriterienumrering
  • Kriterier från de valfria kriterieområdena; Cirkularitet, Förnybarhet, Miljöeffekter, Emissioner och tester, är tillagda

Ovanstående uppdatering har skett i samband med lansering av ny hemsida och förbättrad visualiseringen av kriterieuppfyllnad, läs mer om detta i följande nyhet.