Lansering av ny hemsida och uppdaterat kriteriedokument!

Den 30 maj 2023 lanserade BASTA sin efterlängtade nya, uppdaterade hemsida som innebär en stor förbättring i exponeringen av anslutna företag och registrerade artiklar. I samband med lanseringen släpptes också ett uppdaterat kriteriedokument där huvudfokus på omstöpningen varit en ökad tydlighet gällande hur BASTA-systemets kriterier är uppbyggda.

Ny hemsida

BASTAonline.se har nytt utseende

BASTA har nu lanserat sin nya hemsida för att kunna lyfta fram både anslutna företag och registrerade artiklar bättre.

Design och innehåll på hemsidan är uppdaterat för att öka användarvänlighet och tydlighet kring hur systemet fungerar och är uppbyggt. Vi har även uppdaterat vår offentliga sökfunktion för att ytterligare underlätta att göra hållbara produktval. Nedan har vi listat en del av de nyheter vi passat på att implementera i samband med ombyggnationen av vår hemsida, allt i syfte av att skapa en förbättrad användarupplevelse och ett ökat mervärde av att vara ansluten till BASTA.

Nyhet

Företagssidor

För att öka exponeringen av anslutna företag så finns nu särskilda företagssidor, vilket innebär att varje anslutet företag har en egen sida där företagets information och registrerade artiklar visas upp. Denna sida är ett skyltfönster som går att länka till för att visa upp företagets registrerade artiklar för kunder och andra intressenter. Från företagssidan kan man enkelt ta sig vidare till enskilda artikelsidor.

Nyhet

Artikelsidor

Via vår databas kan du söka efter samtliga artiklar inlagda i BASTA-systemet. Varje enskild artikel kan sedan öppnas i en egen sida där mer information om den specifika artikeln visas, till exempel information om vilket betyg som erhållits och vilka kriterier som uppfylls. Även information från de valbara kriterieområdena cirkularitet, förnybarhet, miljöeffekter samt emissioner och tester visas på artikelsidan.

Nyhet

Förbättrat API

BASTA har redan idag ett öppet API som många företag använder för att hämta artikelinformation. Nu blir det möjligt att hämta ytterligare data från vår öppna databas och de organisationer som hämtar information kommer nu kunna erbjudas att också få med länk till de enskilda artikelsidorna.

Nyhet

Förbättrad sökfunktion

Grunden i BASTA-systemet är vår öppna databas och genom den förbättrade strukturen i det uppdaterade kriteriedokumentet kommer vi också kunna tillhandahålla bättre information i vår sökmotor vilket kommer underlätta produktvalen i loggboken och göra det enklare att göra hållbara produktval. 

Uppdaterat kriteriedokument

Omstöpta kriterier i ny design

Kriterierna för betygsnivåerna BASTA, BETA och DEKLARERAD, information från olika hjälpdokument samt de valfria kriterieområdena ingår nu i samma dokument.

Uppdateringen av vårt kriteriedokument innebär att det kommer att bli enklare att jämföra kriterier mellan exempelvis olika betygsnivåer, att kriterierna är tydligare beskrivna och att kriterierna kommer ha en ny numrering. Inga kriterier har förändrats så bedömningar av redan registrerade artiklar behöver inte göras om, däremot har både registreringsvyerna och loggbokstjänsten uppdaterats för att följa den nya kriteriestrukturen.

Klicka här för att ladda ner kriteriedokumentet

Avisering 2023-05-30

Uppdaterad registreringsvy

För dig som registrerar artiklar

Vi har uppdaterat registreringsyverna som ni ser när ni registrerar nya och redigerar registrerade artiklar så att de följer den nya strukturen i kriteriedokumentet.

I tillägg så har vi lanserat BASTAs nya exportfunktion. Funktionen innebär att om du vill lägga till/uppdatera registrerade artiklar kan du göra en export och då få en fil med all artikeldata, justera i filen och sedan göra en import tillbaka in i systemet. 

Den befintliga importfilen, tillsammans med alla andra hjälpdokument i BASTA-systemet är uppdaterade utefter det nya kriteriedokumentet och hemsidan, till exempel handledningar och bedömningssammanställning.