Alla aviseringar

2023

Sammanslagning av BASTA, BETA och DEKLARERAD, samt omstöpning av kriterier

Publicerad 30 maj 2023

Kriterierna i BASTA-systemet för betygsnivåerna BASTA, BETA och DEKLARERAD ingår nu i samma dokument. Inga skärpningar av befintliga kriterier har skett i denna uppdatering.