Alla aviseringar

2024

Nya och uppdaterade kriterier

Publicerad 01 feb. 2024

Nya och uppdaterade kriterier avseende reproduktionstoxicitet, hormonstörande ämnen, PBT, PFAS, PMT samt cirkulerad råvara . Från och med den första augusti 2024 träder dessa kriterieförändringar i kraft.