BASTA day 2024

BASTA day 2024 - The event will be held in Swedish. See more information in Swedish below 

Välkommen till ett inspirerande och fullmatat event för er som arbetar med hållbara produktval inom samhällsbyggnadssektorn

Här kan du läsa mer om 2024 års BASTA-dag. En dag då vi sätter fokus på hållbara materialval med inspel från byggprocessens olika intressenter.

Denna gång är eventet tillbaka i fysisk form i Stockholm!

Eventet sätter fokus på det gångna årets utveckling inom sektorn. Våra presentatörer kommer berätta om ämnen så som utveckling av produkter och material, Kemikalielagstiftning, Taxonomi och Komplexa kravställningar, Cirkularitet, Miljödata i byggmaterialhandeln och annat.

Vi kommer även ha en lite mini-Expo där du som deltagare kan då testa tjänster som har presenterats under dagen och även prata med experter. 

Vi hälsar er alla välkomna till en intressant BASTA-dag, med aktuella föredrag, frågor och diskussioner.

När

Den 26e november

Klockan: 08:30-16:30

Var

Clarion Hotel Sign

Stockholm, fysiskt event

Pris

Kostnaden är 2 000 SEK

Priset är exklusive moms och anmälan är bindande

Anmälan

Anmäl dig här!!!

Klicka här för att komma till anmälan...

Program

Registrering 

08:30 - 09:00 är registreringen öppen. Klockan 09:00 börjar programmet.

Block 2 - Leverantörsperspektivet

Block 1

BASTA - Året som gått

BASTA berättar om året som gått och vad som kommer

Pehr Hård, VD BASTAonline

Block 1

Introduktion

Introduktion till dagens event

Jeanette Green, Moderator

Block 1

Nyheter inom kemikalieområdet

Vi får en uppdatering kring vad som händer inom kemikalielagstiftningen och hur det påverkar branschen

Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen

Block 2

Lindab

Hur kan man använda BASTA-systemet både för att bedöma produkter och för att visualisera bedömningarna i sina egna kanaler

Lindab

Block 2

Bedöma produkter i BASTA-systemet

Hur kan BASTA-systemet användas ur ett materialleverantörsperspektiv? Vilken nytta ger systemet?

Talare presenteras inom kort

Block 2

Paneldiskussion

Vad ser vi för utmaningar och möjligheter just nu

Block 2

CCBuild - Cirkularitet

Vilka produkter är lämpliga för återbruk, och vilka produkter bör inte cirkuleras med hänsyn till innehåll av farliga ämnen?  Carina ger en inblick i hur det cirkulära byggandet ser ut i Sverige idag med exempel på cirkulära arbetssätt och praktiska projekt med erfarenheter från aktörer i CCBuild-nätverket.

Carina Loh Lindholm, CCBuild - Centrum för cirkulärt byggande

Lunch & Mini-Expo

Block 4 - Omvärldsspaning

Block 3

Bedömda produkter i byggprocessen

Vilken data behövs och hur behöver den vara paketerad

Talare meddelas inom kort

Block 3

Miljödata ur ett inköpsperspektiv

Vilken information om en produkts miljöprestanda behövs ur ett inköpsperspektiv? Hur ska vi digitalisera hanteringen av informationen för att hitta ett hållbarhet arbetssätt?

Anders Håkansson & Per Lundström, NCC

Block 3

Miljödata i byggmaterialhandeln

Hur kan miljödata användas i byggmaterialhandeln?

Alexandra Rosenqvist, Beijer Byggmaterial AB

Block 3

Paneldiskussion

Vad ser vi för utmaningar och möjligheter just nu

Block 4

Miljödata Nu

Hör det senaste från forskningsprojektet Miljödata Nu. Projektet strävar efter att uppnå ett gemensamt arbetssätt i branschen för att 
efterfråga och överföra digital miljöinformation.

Rikard Larsson, BEAst

Block 4

Öppen tillgång till digitala datablad baserat på datamallar

Lär dig mer om hur vi arbetar i Sverige ska vara i framkant för att implmentera det nya obligatoriska sättet som kommer i en framtid, för att digitalt redovisa all slags produktinformation enligt Byggproduktförordningen och Ecodesigndirektivets digitala produktpass.

Martin Erlandsson & Charlotte Stjernqvist, IVL

Avslutning

Summering av dagen

Jeantte Green, Moderator & Pehr Hård, BASTAonline

Mini-Expo

Expon kommer hålla öppet så du kan titta på de tjänster som presenterats och prata med experter över en kopp kaffe

Våra talare

Fler talare presenteras inom kort

Jeanette Green
Gruppchef - Affärsutveckling
IVL
Pehr Hård
VD
Lars Redzler
Chef Branschutveckling
Fotograf: Lieselotte van der Meijs
Erik Gravenfors

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Cecilia Cederek / Kerstin Bergström
Carina Loh Lindholm
Verksamhetsledare
Anders Håkansson
Chef Gemensam utveckling & System
Per Lundström
Head of Purchasing
Alexandra Rosenqvist
Miljö- & Hållbarhetschef
Rikard Larsson
VD
Martin Erlandsson
Senior Forskare
Charlotte Stjernqvist
Expert