Företag

Pretec AB

Företag

Org.nr
556656-6039
Adress
Solbräckegatan 15
442 45 Kungälv
Telefon

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Varumärke

Visar 1 av 1

Kriterieområde: Cirkularitet

Dokumentation

Visar 1 av 1

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 52