Företag

IGP Scandinavia AB

Företag

Org.nr
556949-9741
Adress
Drottensgatan 2
222 23 LUND
Telefon
Svensk Byggtjänst

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Varumärke

BK04-kod

BSAB-kod

Visar 1 av 1

Kriterieområde: Emissioner och tester

Kriterieområde: Miljöeffekter

Visar 2 av 2

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 52