Företag

HEMPEL A/S

Företag

Org.nr
CVR: 59 94 60 13
Adress
Lundtoftegårdvej 91
DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Telefon
ByggfaktaDOCU
Svensk Byggtjänst

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

BK04-kod

Visar 1 av 1

Dokumentation

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 52