Företag

GlueFast AB

Företag

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Artikelnamn

Varumärke

Visar 1 av 1

BK04-kod

Visar 1 av 1

BSAB-kod

Visar 1 av 1

Dokumentation

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 44