Företag

Knauf Danogips GmbH

Företag

Org.nr
516402-4431
Adress
Hamnen
29680 Åhus
Telefon
ByggfaktaDOCU

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Kriterieområde: Cirkularitet

Kriterieområde: Förnybarhet

Kriterieområde: Miljöeffekter

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 55