Företag

Sika Sverige AB

Företag

Org.nr
556054-8165
Adress
box 8061 (Domnarvsgatan 15, 163 53 Spånga)
163 08 Spånga
Telefon

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

BSAB-kod

Visa mer Visar 3 av 32

Kriterieområde: Förnybarhet

Kriterieområde: Miljöeffekter

Visar 2 av 2

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 63