Företag

Lujabetong AB

Företag

Org.nr
556600-5624
Adress
Sjöflygvägen 35B
18362 Täby
Telefon
ByggfaktaDOCU

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Kriterieområde: Cirkularitet

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 44