Företag

Hunton Fiber AS

Företag

Org.nr
964014256
Adress
Post: Postboks 633 Besøk: Niels Ødegaardsgt 8
N-2810 Gjøvik
Telefon

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Kriterieområde: Cirkularitet

Kriterieområde: Förnybarhet

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 44