Företag

Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV

Företag

Org.nr
NL 001818089B01
Adress
Pascallaan 80
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Telefon
ByggfaktaDOCU
Svensk Byggtjänst

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

BK04-kod

Visar 1 av 1

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 44