Företag

Veidekke Asfalt AB

Företag

Org.nr
556655-1338
Adress
Granitgatan 2
254 68 Helsingborg
Telefon
ByggfaktaDOCU
Svensk Byggtjänst

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

BK04-kod

Kriterieområde: Cirkularitet

Kriterieområde: Förnybarhet

Dokumentation

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 44