Företag

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Företag

Org.nr
556142-8011
Adress
Staffanstorpsvägen 50
20517 Malmö
Telefon
ByggfaktaDOCU

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Kriterieområde: Emissioner och tester

Kriterieområde: Miljöeffekter

Visar 2 av 2

Dokumentation

Visar 1 av 1

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 56