Företag

Bostik AB

Företag

Org.nr
556010-4761
Adress
Strandbadsvägen 22 Box 903
251 09 Helsingborg
Telefon

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Kriterieområde: Emissioner och tester

Kriterieområde: Miljöeffekter

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 50