Företag

Pipelife Sverige AB

Företag

Org.nr
556087-0429
Adress
Industrivägen
524 41 Ljung
Telefon
ByggfaktaDOCU

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Kriterieområde: Cirkularitet

Kriterieområde: Förnybarhet

Kriterieområde: Miljöeffekter

Dokumentation

Visar 1 av 1

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 49