Företag

Celsa Steel Service AB

Företag

Org.nr
556020-3217
Adress
Stationsgatan 55 Box 119
301 04 Halmstad
Telefon
Webbplats

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Varumärke

Visar 2 av 2

Kriterieområde: Cirkularitet

Kriterieområde: Miljöeffekter

Dokumentation

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 55