Företag

Metsä Wood

Företag

Org.nr
FI01163004
Adress
P.O.Box 24
08101 Lohja
Telefon
ByggfaktaDOCU

Artiklar med eBVD

Relation till andra kravställare och certifieringar

På våra våra artikelkort kan man se hur den registrerade artikeln förhåller sig till externa kravställare så som:

  • Miljöbyggnad
  • Taxonomin
  • BREEAM-SE
  • Trafikverket
  • Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg

Nedan följer några exempel:

Varumärke

Visar 1 av 1

BSAB-kod

Certifieringar

Visa mer Visar 3 av 44