Nyheter

2018

BASTAS:s Nyhetsbrev för vintern 2018 är nu ute!

Publicerad 20 dec. 2018

En varm vinterhälsning ifrån BASTA till er alla.

Vi har precis publicerat vårt nyhetsbrev för vintern 2018-12-19.

Förbjudna Kemikalier i varor från e-handel!

Publicerad 16 dec. 2018

Något att tänka på inför årets julhandel!

Vägen till giftfritt byggande 2019

Publicerad 14 dec. 2018

– Missa inte evenemanget med agendan för hur vi i framtiden ska kunna nå ett hållbart byggande

Har du saknat Excel fil för att ladda ner dina registrerade artiklar?

Publicerad 24 sep. 2018

Excel fil nu tillgänglig för företag registrerade i BASTA

En ny Excel funktion har nu initierats på företagssidorna i BASTA systemet.

Alla BASTA registrerade företag kan nu ladda ned sina artiklar i en Excel fil direkt från sin egna sida.

 Funktionen ligger under fliken – artiklar.

Avisering gällande förändring i BASTA och BETA-kriterierna!

Publicerad 02 juli 2018

Avisering (publicerat 2018-06-21)

BASTA- och BETA-kriterierna för 2018:2 är nu publicerade på hemsidan.

Kriterierna uppdateras den 1 juli och den enda förändringen rör informationsplikt för innehåll av ämnen på kandidatförteckningen över 0,1%.

Läs om Boverkets loggboksförslag och två förslag från Kommittén för Modernare Byggregler!

Publicerad 25 maj 2018

Boverket lämnar förslag på regler om loggbok för vissa byggnader och anläggningar

Boverket har regeringens uppdrag att utreda vilka regler som ska gälla för dokumentering av byggprodukter i nya byggnader och anläggningar och som ska samlas i en loggbok. Med loggbokens hjälp ska man kunna spåra byggprodukter som ingår i byggnadsverk under hela livslängden.

Vanligaste frågorna – nya inloggningen

Publicerad 24 maj 2018

Jag kan inte logga in efter att jag registrerat mig?

Ett stort intresse för Byggsektorns miljöberäkningsverktyg!

Publicerad 23 maj 2018

Användandet av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, har kommit igång väldigt bra. För tillfället finns det över 250 projekt registrerade och över 200 användare.

Filmen från Vägen till giftfritt byggande 2018

Publicerad 23 maj 2018

IVL:s och BASTA:s gemensamma årliga evenemang Vägen till ett giftfritt byggande erbjöd intressanta debatter och föreläsningar.

System uppdatering 2018-05-23 – leder till att systemet påverkas under delar utav dagen!

Publicerad 22 maj 2018

På onsdagen 2018-05-23 kommer BASTA-systemet påverkas under delar utav dagen. Detta kommer att ske på grund utav att vi inför nödvändiga förändringar på grund utav GDPR. Det kommer till exempel inte att gå att komma åt leverantörskonton under onsdag kväll.

GDPR införandet kommer att innebära ett nytt inloggningsförfarande så vi ber er om att vara uppmärksamma och hålla ögonen öppna efter BASTA:s e-postutskick med vidare instruktioner om den nya inloggningen.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär och tackar för er förståelse.

Hälsningar BASTA-kansliet.

Lansering av ny förbättrad sökfunktion

Publicerad 22 maj 2018

I vår strävan att ständigt förbättra BASTA-systemet så lanserar vi i dagarna en snabbare sökfunktion.

Nya datum ute för BASTA:s utbildningar!

Publicerad 23 apr. 2018

Välkommen till en utbildning om BASTA – för er som är nya i BASTA-systemet, för er som är materialleverantörer, producenter eller tillverkare och som vill kunna kvalificera, validera och registrera era produkter utifrån BASTA:s kriterier.

Utökat samarbete mellan FINFO och BASTA – spårbarhet och digitalisering i fokus

Publicerad 19 feb. 2018

Efter ett mångårigt samarbete mellan Logiq Finfo och BASTA har nu ett partneravtal slutits för att ytterligare sätta fokus på arbetet med artikelinformation och spårbarhet med digitalisering som möjliggörare.

Innemiljö i energieffektiva byggnader

Publicerad 07 feb. 2018

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med AB Stockholmshem och Kemikaliecentrum vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad undersökt innemiljön i energieffektiva bostäder i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. I studien har forskarna utvecklat ett verktyg som kan användas för att göra helhetsbedömningar av innemiljön och för att göra jämförelser bostäder emellan.

Koppar i byggprodukter – ny rapport

Publicerad 24 jan. 2018

I en rapport som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Basta konstateras att det i vissa vattendrag och jordar finns förhöjda halter av koppar i miljön jämfört med gränsvärden.

BASTA:s nyhetsbrev – december 2017 är publicerat!

Publicerad 08 jan. 2018

I december sände vi ut BASTA:s nyhetsbrev till alla som har företag registrerade i BASTA, användare utav BASTA:s loggbok och till våra nätverk.

Avisering – gäller från 2018-01-01

Publicerad 04 jan. 2018

BASTA- och BETA-kriterierna för 2018:1 är nu publicerade på hemsidan. Egenskapskriterierna 2018-01-01 inkluderar vissa förtydliganden men inga ändringar och därför behövs ingen uppdatering utav tex underleverantörsförsäkran eller annan dokumentation.