Nyheter

2019

Echa: Bristande kemikalieinformation hindrar en cirkulär ekonomi

Publicerad 25 nov. 2019

I en artikel publicerad 2019-11-22 skriver Aktuell Hållbarhet att ”Företag måste bli bättre på att redovisa särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC, till sina kunder.

Uppskjutet tillägg kriterium 17, Miljöfarlighet H412

Publicerad 18 nov. 2019

BASTA har beslutat att skjuta upp implementeringen av aviserad förändring av kriteriet 17, Miljöfarlighet, som publicerades 2019-07-01 och träder i kraft 2020-01-01. Kemikalieinspektionens har aviserat en översyn under 2020 som gäller riskminskningsämnen, vilket omfattar miljöfarlighet. Beroende på vad översynen kommer fram till kan BASTA komma att anpassa sina kriterier. Fram till dess fortsätter nuvarande kriterium 17 att gälla.

BASTA lanserar en ny loggbok för bygg- och anläggningssektorn!

Publicerad 15 nov. 2019

I takt med att allt fler områden och hus byggs med höga miljökrav ökar också behovet av miljöinformation om de bygg- och anläggningsprodukter som ingår. Ny lagstiftning på området kommer också innebära att allt fler krav ställs på aktörer i byggkedjan. BASTA lanserar i samarbete med branschdatabasen Finfo en loggbok där ökad spårbarhet och digitala flöden för bygg- och anläggningsprodukter står i fokus.

BASTA tar helhetsgrepp på hormonstörande ämnen i byggvaror

Publicerad 25 sep. 2019

BASTA arbetar för att fasa ut särskilt farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Efter att EU enats om en definition för hormonstörande ämnen tar BASTA nu ett helhetsgrepp på frågan och arbetar tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och representanter från branschen fram en vägledning för att bedöma hormonstörande ämnen i bygg – och anläggnings varor.

Missa inte BASTA-dagen 2019! Nu med ett uppdaterat och fullständigt program!

Publicerad 09 sep. 2019

BASTA-dagen den 7 november.

Registrera dig nu! Du vill inte missa höstens viktigaste seminarium!

Den 7 november 2019 är det dags för BASTA-dagen!

Publicerad 27 aug. 2019

Boka nu och se till att du inte missar höstens viktigaste informations och mingeltillfälle!

Avisering om kriterieändring – Uppdatering 2019-05-28

Publicerad 28 maj 2019

Avisering (2018-12-17) uppdatering 2019-05-28

Till alla våra medverkande leverantörer

Följande ändring träder i kraft 2020-01-01 (tidigare angivet datum 2019-07-01)

”BETA till BASTA” – ny kravnivå i BASTA

Publicerad 28 maj 2019

BASTA-systemet har infört en ny kravnivå för kemiska produkter som ändrar sitt kemiska innehåll vid användning.

Mer än 100 000 GTIN möjliggör digital kommunikation!

Publicerad 12 mars 2019

Digital kommunikation och ett obrutet flöde av miljöinformation blir allt viktigare.