Nyheter

2021

Avisering – Nya kriteria dokument 2022:A1

Publicerad 16 dec. 2021

Till alla våra medverkande leverantörer

De nya BASTA, BETA, DEKLARERAD-kriterierna träder i kraft 2022-01-01

Revision – en väg till bättre miljöinformation

Publicerad 16 dec. 2021

IVL:s dotterbolag Basta arbetar för att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Idag är närmare 500 svenska och internationella tillverkare anslutna till systemet och i databasen finns över 170 000 bygg- och anläggningsprodukter som klarar Bastas högt ställda miljökrav

Ny grupp för produkter som innehåller Elektronik

Publicerad 09 dec. 2021

För att registrera produkter i Basta krävs att fullständigt innehåll finns tillgängligt, och då på komponentnivå, dvs för varje vara som ett komplext föremål består av (jmf artikel 33 i REACH).

En ny funktion i BASTA systemets sökningar

Publicerad 11 nov. 2021

BASTA-systemet vill lyfta fram en ny funktion på vår söksida. Funktionen genererar länkar till specifika sökresultat.

Ny grupp i systemet – DEKLARERAD!

Publicerad 13 sep. 2021

Från den 15 juni går det att registrera artiklar som uppfyller DEKLARERAD-nivån och omfattar de varor som inte uppfyller alla kraven på BASTA- eller BETA-nivån.

Ny version av excelimporten

Publicerad 15 juni 2021

En ny grupp, DEKLARERAD, har infört den 15 juni.  I och med detta så har excel-filen för import av artiklar uppdaterats. Den version som gäller är 2.0 och den finns tillgänglig på dokumentsidan samt på företagssidan.

Ny grupp i Basta – DEKLARERAD

Publicerad 05 maj 2021

Basta har fått signaler från sina användare att de saknar information om de varor som inte uppfyller alla kraven på BASTA- eller BETA-nivån och därför inte kan vara registrerade i systemet.

Några nya uppdateringar i BASTA

Publicerad 05 maj 2021

En ny uppdaterad lista över ämnen som omfattas av BASTAs informationskrav och kriterium för hormonstörande ämnen finns nu publicerad på vår dokumentsida.

Nya digitala arbetssätt krävs för att öka återbruket i byggsektorn

Publicerad 09 mars 2021

IVL Svenska Miljöinstitutet har 2021-02-23 publicerat en rapport som de tagit fram till Boverket. Rapporten poängterar band annat vikten utav att skapa digitala arbetssätt för att öka återbruket i byggsektorn.

Anmäl er till Webbinariet – en gång vara alltid vara!

Publicerad 08 mars 2021

Rätt deklarerade byggmaterial är en förutsättning för att klassningssystemen ska ge värde. Lyssna och ställ frågor när KemikalieinspektionenBasta och eBVD diskuterar den viktiga principen ”En gång vara alltid vara”.