Ny grupp i Basta – DEKLARERAD

2021-05-05

Basta har fått signaler från sina användare att de saknar information om de varor som inte uppfyller alla kraven på BASTA- eller BETA-nivån och därför inte kan vara registrerade i systemet. Efterfrågan om miljöinformation rörande dessa produkter har ökat och Basta har därför beslutat att införa ytterligare en grupp i systemet – ”DEKLARERAD”.

För att kunna registrera en produkt under ”DEKLARERAD” gäller:

  • Fullständig kunskap om produktens innehåll på motsvarande sätt som för övriga produkter i systemet. I produkter där ingående halt kan variera, tex för cirkulära material, accepteras ett verifierat medelvärde.
  • Vid registreringen skall produktens utfasnings- och riskminskningsegenskaper markeras så att dessa blir synliga för dem som söker i systemet.
  • Ett säkerhetsdatablad eller en byggvarudeklaration skall alltid biläggas med registreringen.
  • Produkterna kommer att genomgå samma revisionsförfarande som övriga produkter.

Gruppen ”DEKLARERAD” har ett eget kriteriedokument som kommer att finnas tillgängligt på hemsidan från mitten av juni.

I och med att gruppen ”DEKLARERAD” införs kommer även en grupp ”DEKLARERAD till BASTA” införas (jmf ”BETA till BASTA”). Detta för kemiska produkter där de kemiska egenskaperna förändras vid installation (härdning/torkning) och den installerade produkten därmed klarar BASTA-nivån.
Så här kommer de nya symbolerna att se ut:

Ni är välkomna att kontakta oss på Basta för mer information: bastaonline@ivl.se