Om BASTAonline

Vägen till hållbart byggande

BASTA-systemet vänder sig till alla som vill göra medvetna produktval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. Detta kan vara fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer, privatpersoner med mera.

BASTA-systemet bidrar, genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter, till att uppnå:

  • Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö”
  • FNs globala mål ”Hållbar konsumtion och produktion”
  • Kemikalieinspektionens arbete med "PRIO-verktyget"

BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket.

BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet & Byggföretagen.

Vår vision

BASTA-systemets vision är att bygg- och anläggningsprodukter är fria från farliga ämnen, de är baserade på förnybara resurser och kan cirkuleras.

Vår mission

Vi uppnår detta genom att stötta bygg- och anläggningsbranschens hållbarhetsambitioner genom att definiera krav, sprida kunskap samt tillgängliggöra information och verktyg för att underlätta medvetna produktval.

Hur uppnår vi detta?

  • Vi stöttar produktval ur flera hållbarhetsaspekter – såsom kemiskt innehåll, klimateffektivitet, cirkularitet och förnybarhet.

  • Vi har ett öppet system som ger alla som vill göra hållbara produktval tillgång till kvalitetssäkrade bedömningar av produkter.

  • Kriterierna i systemet är transparenta och vetenskapligt grundade samt harmoniserade mot den europeiska kemikalielagstiftningen och den svenska kemikalieinspektionens PRIO-verktyg.

Samarbeten

BASTA har samarbeten med viktiga aktörer i branschen med målet att underlätta processen med att bedöma och registrera artiklar, samt sprida information om registrerade artiklar på effektivast sätt till de som gör produktval. 

Digitala verktyg

BASTA tillhandahåller digitala verktyg för att underlätta och uppmuntra hållbara produktval.

I vår databas hittar du bygg- och anläggningsprodukter som uppfyller någon av BASTA-systemets betygsnivåer. BASTAs databas är öppen för vem som helst att söka i, antigen direkt via vår hemsida eller via vårt API.

De digitala verktygen omfattar också stöd för artikelregistrering och loggbokstjänst för dokumentation och uppföljning av produktval i bygg- och anläggningsprocessen.

Metodik & kärnvärden

Kontakt

Adresser och kontaktpersoner

Marknadsföring

Logotyper och nyttjandevillkor för BASTA-systemets logotyper.

Organisation

Vid sidan av det operativa teamet finns följande stödfunktioner.

Styrelse och valberedning

Vetenskapliga rådet

Marknadsrådet

Revisionsrådet

Aktuellt

Lansering av vägledning för nya taxonomikrav

Publicerad 11 apr. 2024

Vi har tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarens taxonominätverk utrett hur EU:s taxonomi ska tillämpas i byggbranschen. 

Kom förbi och prata med oss på Nordbygg

Publicerad 26 feb. 2024

BASTA är på Nordbygg och träffar gärna dig i vår monter! Vi deltar också i programmet med ett pass om digital hållbarhetsdata.

Internationell API-användning

Publicerad 15 feb. 2024

BeWo, ett danskt företag som gör det möjligt för organisationer att spåra sitt miljöavtryck, är en av de senaste användarna av BASTA:s API. Och den tredje internationella API-användaren!

Nya och uppdaterade kriterier

Publicerad 01 feb. 2024

Vi har nya och uppdaterade kriterier gällande reproduktionstoxicitet, hormonstörande ämnen, PBT, PFAS, PMT och cirkulerad råvara. Förändringar träder i kraft den första augusti 2024. 

BASTA-systemet del av hackathonvinst

Publicerad 10 okt. 2023

Team Paramountric vann BIM Alliance hackathon 2023 med sin lösning för BASTA-systemet. Vi intervjuade grundaren Andreas Rudenå. 

BASTA-dagen 2023

Publicerad 25 sep. 2023

Den 9 november är du varmt välkommen till årets upplaga av BASTA-dagen, där talare från Kemikalieinspektionen, Byggföretagen och Beijer Byggmaterial är på plats (digitalt). Om du vill lära dig mer eller få fördjupade kunskaper om hållbara produktval, anmäl dig idag. 

Bevaka

Nyhetsbrev

Håll dig underrättad via vårt digitala nyhetsbrev.

Bevaka

LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för det senaste från BASTAonline.

Din integritet

BASTA värnar om din personliga integritet. Läs vår integritetspolicy och hantera ditt samtycke av cookies på webbplatsen.