Vi intervjuar Cecilia om processen

Revisionsprocessen i BASTA

Publicerad 29 maj 2024

Det är ljust ute, träden är gröna och sommaren närmar sig – och likaså revisionsprocessen. Varje år genomför BASTA en revision med upp till 60 - 70 anslutna företag. Vi går igenom hur det går till. 

Hej Cecilia! Vad är din roll i revisionsprocessen? 

Jag ansvarar för processen från BASTA:s håll och är den som kontaktar utvalda företag och koordinerar processen. Jag har själv suttit på andra sidan och deklarerat produkter, men aldrig varit med på en revision och det ska bli spännande att följa den processen. 

Hur går en revision till? 

Om ditt företag är utvalt får företagets kontaktperson ett mejl från mig. Som företag är det viktigt att man har en aktuell kontaktperson inlagd i BASTA:s system så att vi får kontakt med rätt person.   

När jag nått kontaktpersonen ber jag denne att inkomma med bedömningsunderlag som ligger till grund för deklarationerna och även bedömningssammanställning för upp till 5 artiklar. Har företaget färre än 5 artiklar inkluderas alla registrerade artiklar. Underlaget skickas därefter vidare till en extern revisor som går igenom allt material och tar kontakt med företaget för att boka in revisionsmötet. Då går revisorn tillsammans med företaget igenom bedömningsunderlagen för att se att rätt kompetens finns, bedömningar görs på rätt sätt och marknadsföringen sker på korrekt sätt. Vi på BASTA vill såklart att alla företag som deklarerar i systemet marknadsför det.   

Om allt ser bra ut blir revisionen godkänd, annars blir det en avvikelse. En avvikelse är när ett underlag fattas eller en bedömning är felaktig, och då har företaget möjlighet att komma in med uppdateringar.  

Hur lång tid tar det? 

Hela processen, minus eventuella justeringar, tar cirka 2 – 3 månader. Om ditt företag blir utvalt för årets revision har du ett antal veckor på dig innan underlaget ska skickas in.  

Varför görs en revision? 

Revisionen sker både för att säkerställa kvaliteten i BASTA-systemet och för att stötta de anslutna företagen i sina bedömningar. EftersomBASTA-systemet bygger på egendeklarationer är det viktigt att vi regelbundet kontrollerar innehållet och ger stöd till våra anslutna företag som gör bedömningarna.  

Vi vill att det ska vara tydligt och enkelt för våra anslutna företag att göra bedömningar som leder till olika betyg och för oss är revisionen en möjlighet att säkerställa kvaliteten i BASTA:s kriterier. För egen del är det också värdefullt att få kontakt med anslutna företag och att visa att vi gärna stöttar vid frågor och funderingar.