Karin Clevberger

Unikt verktyg

Publicerad 18 juni 2024

BASTA har en styrelse med gedigen erfarenhet och kunskap, som vi har intervjuat. Först ut är Kavin Clevberger på Caverion.

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Karin Clevberger och har arbetat inom inköp i olika roller i snart 20år. Just nu är jag Inköpsdirektör på Caverion Sverige AB. Min professionella bakgrund är inom bygg och bostadsutveckling med de senaste 2 åren är jag verksam inom installationsbranchen. Har varit styrelseledamot i BASTAonline sedan 2016. Är glad och stolt över den utveckling Basta har haft under den här tiden! 

Varför tycker du BASTA är viktigt?

BASTA är ett unikt, tillgängligt för alla, verktyg för att fasa ut skadliga och giftiga ämnen från bygg och anläggningsbranschen. Det är användarvänligt och enkelt att förstå. Systemet vänder sig till och är öppet alla- byggare, installatörer, fastighetsägare och även privatpersoner som vill verka för utfasning av skadliga ämnen. PÅ ett transparent och spårbart sätt sprider vi kunskap om de produkter vi använder i våra byggnader!

Vad ser du i framtiden för hållbart byggande?

Jag ser att här finns mycket stora möjligheter och intressanta diskussioner där inköp och inköpsfrågor är en mycket viktig pusselbit. Caverions kunder ställer stora krav på sina leverantörer och kraven kommer att öka. Vi måste vara i fas helt enkelt. Vi jobbar till exempel intensivt med att våra kunder ska nå sina hållbarhetsmål via energieffektiva fastigheter och andra fastighetstekniska insatser. Och vi pratar om vårt ”handavtryck” – det vi åstadkommer via tjänster och lösningar. Genom det är vi redan idag klimatpositiva - vårt “handavtryck” är minst fyra gånger större än vårt eget fotavtryck. Vi bidrar alltså tillsammans med våra kunder till deras minskade klimatavtryck. Det är vi väldigt stolta över.