Intervju med Alexandra Rosenqvist, hållbarhetschef på Beijer

Innehåll i byggmaterial behöver större fokus

Publicerad 27 juni 2024

Alexandra Rosenqvist arbetar som hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial, Sveriges största bygghandelskedja som erbjuder byggmaterial och leverans för både privat- och företagskunder. Det innebär att otaliga fastigheter och hus i Sverige är byggda med material från Beijer, som säkerställer att innehållet inte är hälsofarligt – bland annat genom BASTA-systemet.  

Inom hållbarhet och byggmaterial händer det mycket – det kommer allt fler certifieringar, kravställningar och EU-lagstiftningar som ska tolkas. Behovet av strukturerad, högkvalitativ data ökar, vilket också leder till en förhöjd administrativ börda. En av branschens akilleshälar, menar Alexandra, är att det inte går att använda bara en datakälla. Det är kostnadsdrivande arbete att säkerställa att hållbarhetsinformation finns i flera system.

Med det sagt lyfter Alexandra att BASTA har gjort det enkelt att jobba med och dela data. För att klara framtidens utmaningar behöver insatser mot förenkling och effektivisering prioriteras. Alexandra säger:

- Ska vi klara att bygga hållbart måste vi dela data smidigt och effektivt. BASTA har tagit många steg i den riktningen.

En av framtidsspaningarna för hållbart byggande och byggmaterial som Alexandra ser är utmaningen kring cirkularitet. Idag är alla processer och riktlinjer byggda på ett linjärt arbetssätt – leverantörer tillhandahåller nytt material, det används i byggnation och slängs vid rivning. Det linjära tillvägagångssättet är ohållbart ur flera perspektiv och behöver ersättas av cirkularitet, vilket innebär en hel rad nya utmaningar. Hur ska innehåll bedömas på återbrukat material? Hur fungerar det med garantier? Riskhantering och försäkring?

En annan spaning är att det behövs skapas medvetenhet kring innehållet i byggmaterial. Inom detalj- och livsmedelshandeln finns en uppsjö av miljömärkningar för allt från tvättmedel till päron. De flesta av oss är insatta i vad vi äter och vad maten innehåller, men få har koll på hur inomhusmiljön och de fastigheter vi spenderar den mesta av vår tid i påverkar oss.  

Alexandra stöter ofta på bilden av att det finns riktlinjer och lagar som gör att människor inte utsätts för farliga kemikalier, men:

    - Ju mer man lär sig om området, ju mer inser man att så är inte är fallet. Vissa kemikalier är farliga, vissa kemikalier misstänker vi är farliga och i de flesta fall vet vi inte. Den här frågan behöver vi sätta ännu mer fokus på framåt.

Alexandra Rosenkvist kommer medverka på BASTA-dagen den 26 november med passet “Miljödata i byggmaterialhandeln”. Läs mer och anmäl dig här.