En uppdatering i det kommande kriteriedokumentet V34.

Uppdatering i kommande kriteriedokument - PFAS

Publicerad 20 juni 2024

I kriterieversion V34.1 som släpptes den 1 februari och blir gällande den 1 augusti har förändringar gjorts kring PFAS. Läs om vad som gäller nedan. 

Bild: ChatGPT

Mer om PFAS, hur BASTA stöttar utfasningen av PFAS och hur ni kan arbeta med att byta ut PFAS till mindre skadliga kemikalier berättar vi om den 22 augusti kl. 08.30-09.15, anmäl dig här.

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. PFAS är mycket svåra att bryta ner och många PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Dessa ämnen är också mycket mobila vilket resulterar i att PFAS återfinns över hela jordklotet, även på platser där det inte finns någon identifierad källa.

Än så länge har bara ett fåtal PFAS klassificerats som hormonstörande, reproduktionsstörande och/eller misstänkt cancerframkallande. PFAS påverkar troligtvis människor och djur på många andra sätt och man misstänker att de flesta PFAS har liknande hälsofarliga egenskaper.

Kemikalieinspektionen (KEMI) har tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter tagit fram ett brett begränsningsförslag för PFAS i EU. Förslaget utvärderas just nu av den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. En bred begränsning av PFAS väntas träda i kraft tidigast 2025. BASTAs kriterier omfattar redan idag PFAS genom informationskrav vid koncentrationer över 0,1%. Från och med den 1 augusti 2024 skärps kriterierna ytterligare och kommer nu att omfattas av haltgräns, produkten får inte innehålla mer än 0,1% PFAS för att klara BASTA och BETA.

Vi vet att användningen av PFAS är omfattande och att ändringen påverkar många av våra leverantörer, varför vi vill uppmärksamma det ytterligare med detta utskick.

Hur påverkar det BASTA och er som leverantörer?

Enligt BASTAs kriterium för PFAS ställs krav på att leverantören skall redovisa innehåll av PFAS i produkten om det förekommer i halter över 0,1%. I den nya kriterieversionen får inte haltgränsen på 0,1% överstigas för betygen BASTA och BETA. Om halten överstiger 0,1% får produkten i stället betyget DEKLARERAD.

Det är också obligatoriskt att redovisa vilket eller vilka PFAS som ingår i produkten i en halt över 0,1%. Detta gäller för både polymera (tex Teflon) och icke-polymera PFAS. BASTA tillämpar OECDs definition för PFAS som omfattar ämnen som innehåller minst en fullt fluorerad metylgrupp (-CF3) eller en fullt fluorerad metylengrupp (-CF2-) utan någon väte-, klor-, brom-, eller jodatom fäst vid den.   

Många PFAS-ämnen har positiva egenskaper ur ett produktperspektiv tex att de är smuts- och vattenavvisande, värmetåliga och/eller UV-stabila för att bara nämna några vilket gör att användningsområdena är många. Några av alla användningsområden för PFAS kopplat till byggindustrin är: golv, flamskyddsmedel, färg, ytbehandling, elektronisk utrustning, glas, metalliska och keramiska ytor, plast, gummi, lim, fogmassor, textilier, betong, tegel, kablar, packningar, slangar, Air-condition och vitvaror.

BASTA-dagen den 26 november kommer vi också att prata om PFAS.